English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Wskaźnik sytuacji bieżącej poniżej 100 pkt

27-04-2016

Kwiecień przyniósł kontynuację tendencji z poprzednich miesięcy. W konsekwencji, wskaźnik oceny sytuacji bieżącej zaczął sygnalizować nieznaczne pogarszanie się kondycji biznesowej ankietowanych firm – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

 

W kwietniu 2016 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 99,5 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej wobec 100,6 pkt w marcu bieżącego roku. Pogorszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona z 93,2 pkt w poprzednim miesiącu do 92,8 pkt w kwietniu.

 

Główne wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców – dane z kwietnia 2016 r.

 

 

Kwiecień przyniósł kolejny z rzędu spadek wskaźnika bieżącej i przyszłej koniunktury gospodarczej. Po raz pierwszy od listopada 2014 r. ankietowane przedsiębiorstwa przeciętnie odczuwały pogorszenie swojej sytuacji biznesowej w porównaniu z poprzednim miesiącem – subindeks oceny sytuacji bieżącej ukształtował się bowiem na poziomie poniżej 100 pkt. Optymistyczny akcent wprowadza natomiast fakt, że począwszy od przełomu 2015 i 2016 r. tempo obniżania się głównych składowych Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców stopniowo spada. Mimo że wśród uczestniczących w badaniu firm przeważają pesymistyczne nastroje, nadal odsetek przedsiębiorstw planujących zwiększanie poziomu nakładów inwestycyjnych jest większy niż odsetek podmiotów ograniczających swoje plany inwestycyjne.

 

Mijający miesiąc był najbardziej udany dla firm z branży transportowej, które zwiększyły swoje obroty w ostatnim czasie oraz spodziewają się dalszej poprawy wyników w nadchodzącym półroczu. Najbardziej pesymistyczne oczekiwania co do przyszłości panują zaś wśród przedsiębiorstw przemysłowych i wydobywczych, co uzasadniane jest obserwowanym spadkiem popytu na ich produkty. Relatywnie słabo swoją sytuację – zarówno w perspektywie bieżącej, jak i nadchodzących 6 miesięcy – oceniają także firmy budowlane. Podobnie jak w poprzednich edycjach badania sektor finansowy doświadcza pogorszenia wyników biznesowych, choć jednocześnie spodziewa się on ich ustabilizowania w przyszłości. Względnie stabilna sytuacja panuje w przedsiębiorstwach z branży usługowej i handlu detalicznego. Spośród wszystkich badanych grup firm to właśnie one planują największy wzrost poziomu inwestycji.

 

W zakresie prognoz na przyszłość największy optymizm panuje wśród przedsiębiorstw z regionu centralnego (woj. mazowieckie i łódzkie), gdzie wskaźnik ten nadal kształtuje się na poziomie powyżej 100 pkt. Wyższe oceny sytuacji bieżącej odnotowano jednak w regionach południowych i wschodnich.

 

Ocena ogólna bieżącej sytuacji biznesowej              Ocena sytuacji przyszłej w perspektywie 6 miesięcy