English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Fundusze unijne na projekty dla dużych przedsiębiorstw

10-05-2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) dla dużych przedsiębiorstw (tzw. „szybka ścieżka”) . Jego celem jest poprawa poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.

 

Firmy spełniające kryteria dużych przedsiębiorstw mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Nabór wniosków potrwa od 1 czerwca 2016 do 30 grudnia 2016 r. i będzie miał charakter etapowy. Pula środków przeznaczonych na konkurs to miliard złotych. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 12 mln zł.

 

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na jeden projekt:

  1. do 20 mln euro (jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe)
  2. do 15 mln euro (jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu zostanie przeznaczona na prace rozwojowe).

 

Warunkiem udzielenia dofinansowania będzie zobowiązanie przedsiębiorstwa do wdrożenia wyników projektu B+R. Będzie mógł to zrobić zarówno przez wprowadzenie rezultatów badań do własnej aktywności gospodarczej, jak i udzielenie licencji, sprzedaż praw innemu podmiotowi do użytku własnego.

 

Projekty w ramach „szybkiej ścieżki” będą poddane ocenie przez panel ekspertów. Beneficjent będzie musiał obronić swój pomysł w bezpośredniej rozmowie ze specjalistami. Zgłaszany projekt powinien obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe oraz dotyczyć innowacji produktowej bądź procesowej. Ocenie podlegać będzie również zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy, które muszą zapewnić prawidłową realizację zaplanowanych zadań. Ponadto projekt musi wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację.