English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

44. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

11-05-2016

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wyróżnianie tych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Konkurs promuje także projekty edukacyjne i popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy.

 

KATEGORIE KONKURSU

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane opracowania w trzech kategoriach:

·         kategoria A - rozwiązania techniczne i technologiczne,

·         kategoria B - prace naukowo-badawcze,

·         kategoria C - przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Kategoria A              - do Rad Terenowych NOT                      - do 31 maja 2016 r.
Kategoria A, B, C     - do Sekretariatu Konkursu                      - do 31 sierpnia 2016 r.

Ocena prac zgłoszonych na Konkurs i wręczenie nagród laureatom nastąpi do 31 grudnia 2016 r.

 

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Konkursu:
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 
tel. (22) 623 36 83
e-mail: