English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Odbicie wskaźnika oceny sytuacji przyszłej – majowy Indeks Optymizmu Przedsiębiorców

31-05-2016

W maju, po raz pierwszy od niemal roku, odnotowany został wzrost wskaźnika odzwierciedlającego oczekiwania firm odnośnie do przyszłej koniunktury gospodarczej. Może to sygnalizować początek odwrócenia niekorzystnych tendencji, jakie przeważały w poprzednich miesiącach – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

 

W maju 2016 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 98,3 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 99,5 pkt w kwietniu bieżącego roku. Polepszeniu uległa natomiast prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – wzrosła ona z 92,8 pkt w poprzednim miesiącu do 97,6 pkt w maju.

 

Główne wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców – dane z maja 2016 r.

 

 

Po raz pierwszy od niemal pół roku nie obserwujemy równoczesnego spadku obu głównych wskaźników Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców. Jednocześnie jest to pierwszy od 11 miesięcy wzrost subindeksu oceny perspektywy zmian koniunktury gospodarczej w Polsce, który osiągnął tym samym najwyższy poziom od grudnia 2015 r. Niemniej jednak zarówno w aspekcie oceny sytuacji bieżącej, jak i oczekiwań co do najbliższego półrocza, Indeks przyjmuje wartości poniżej granicy 100 pkt, co sygnalizuje pogarszanie się sytuacji biznesowej. Pomimo tego, więcej firm przewiduje wzrost poziomu nakładów inwestycyjnych oraz zatrudnienia aniżeli ich spadek.

 

Jako przyczyny pogarszającej się oceny sytuacji bieżącej ankietowani przedsiębiorcy wskazali m.in. malejącą liczbę zamówień, jak również brak jednoznacznie określonych priorytetów w zakresie wydatkowania środków na inwestycje publiczne oraz niestabilną i wciąż mało przewidywalną politykę władz publicznych względem firm z sektora prywatnego. Uczestnicy badania sygnalizują również, że wprowadzany jednolity plik kontrolny (JPK) na potrzeby organów administracji skarbowej generuje znaczne koszty oraz trudności organizacyjne dla przedsiębiorców, pogłębiając i tak duże obciążenia związane obowiązkową sprawozdawczością.

 

Zdecydowanie najgorsze nastroje dominują w budownictwie, podczas gdy względnie dobra koniunktura panuje w branży transportowej. Neutralne wskazania przeważają natomiast wśród firm reprezentujących sektor usług finansowych oraz biznesowych, co jest stosunkowo korzystnym wynikiem biorąc pod uwagę fakt, iż w poprzednich miesiącach panowały wśród nich pesymistyczne nastroje, mające związek ze zwiększonymi obciążeniami fiskalnymi. Na pogarszającą się bieżącą sytuację biznesową wskazują zaś przedsiębiorstwa przemysłowe oraz handlowe, choć jednocześnie w obu tych grupach panuje spory optymizm w odniesieniu do oceny perspektyw na najbliższe półrocze.

 

Ocena ogólna bieżącej sytuacji biznesowej    Ocena sytuacji przyszłej w perspektywie 6 miesięcy