English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Ruszył projekt GPS Przedsiębiorcy!

31-05-2016

Obecny stan nastrojów społeczno-gospodarczych i konsumenckich – mimo odnotowanego pogorszenia w maju – pozwala prognozować, że będą one stabilne, a ich poziom powinien sprzyjać przedsiębiorcom, dając szanse na wzrost konsumpcji Polaków (m.in. za sprawą programu „Rodzina 500+). Pozytywna sytuacja na rynku pracy pokazuje, że umacnia się rynek pracownika, co oznacza wzrost wymagań wobec pracodawców. Taka ocena sytuacji i prognoz rozwoju w sferze społeczno - gospodarczej jest możliwa dzięki projektowi Pracodawców RP – GPS Przedsiębiorcy, którego efekty będą prezentowane co miesiąc.

 

W perspektywie rocznej widoczna jest poprawa ocen stanu gospodarki, ale w lutym br. nastąpiło nagłe pogorszenie i ustabilizowanie ocen na poziomie 47%-48% - tyle osób obecnie jest zdania, że polska gospodarka jest w stanie kryzysu. O tym, że się rozwija mówi obecnie 40% Polaków.

 

Urszula Krassowska z TNS Polska tłumaczy, że „przeciętny Polak mówi tak, jak czuje – nie operuje twardymi wskaźnikami. Jeżeli twarde wskaźniki pokazują pewien wzrost, to jeszcze trzeba czasu, żeby ten wzrost przełożył się na kieszeń przeciętnego Polaka; żeby to odczuł.”

 

Przedsiębiorcy w ocenach polskiej gospodarki są bardziej krytyczni niż ogół społeczeństwa – 53% z nich ocenia, że znajduje się ona w kryzysie a 35% jest zdania, że się rozwija. Od jesieni widoczna jest poprawa nastrojów w prognozach zmian materialnych warunków życia, ale w lutym również nastąpiło odwrócenie trendu i wzrost sceptycyzmu w prognozach. Obecnie 44% Polaków jest zdania, że w ciągu najbliższych 3 lat materialne warunki życia ludności nie zmienią się. 26% liczy na ich poprawę a 25% spodziewa się pogorszenia.

 

Przedsiębiorcy również najczęściej są przekonani, że nie nastąpią istotne zmiany (35%). Jeśli już jakichś zmian się spodziewają, to raczej negatywnych (29%) niż pozytywnych (24%).

Pozytywny trend w ocenach rynku pracy: słabnie przekonanie, że trudno znaleźć pracę (43%), rośnie zaś przekonanie, że można ją znaleźć (42%). O tym, że w ogóle nie można znaleźć pracy mówi 9% Polaków. Jednocześnie spada poziom bezrobocia – w kwietniu: 9,5%.

 

Przedsiębiorcy są bardziej optymistyczni w ocenach krajowego rynku pracy niż ogół badanych: 47% z nich jest zdania, że można znaleźć pracę, 35% uważa, że jest to trudne a tylko 3% - że jest to niemożliwe.

 

Mirosław Błażej z GUS-u zaznaczył, że obserwuje bardzo pozytywne zmiany na rynku pracy – zwłaszcza z punktu widzenia pracownika, a zdaniem Łukasza Kamińskiego z Pracodawców RP „w czerwcu należy spodziewać się dalszego spadku poziomu bezrobocia”.

 

Nastroje konsumenckie – mimo pogorszenia w maju – są wyraźnie lepsze niż przed rokiem. Jednak zdaniem Krzysztofa Siekierskiego z TNS Polska „wyraźny spadek poziomu nastrojów konsumenckich w maju, ma raczej charakter chwilowy. Brak podstaw do twierdzenia, że to początek trendu spadkowego. Weszliśmy w okres stabilizacji nastrojów konsumenckich.”

 

W nastrojach konsumenckich oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych są wyraźnie lepsze niż oceny sytuacji ekonomicznej kraju – zgodnie pokazują to badania GUS i TNS Polska. Zdaniem wszystkich biorących udział w dyskusji ekspertów, fakt ten można wiązać z realizacją  programu „Rodzina 500+”, który poprawia sytuację finansową wielu rodzin – zwłaszcza wielodzietnych.

 

Badanie klimatu koniunktury biznesowej, realizowane przez Pracodawców RP wśród przedsiębiorców pokazuje, że w maju Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 98,3 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 99,5 pkt w kwietniu. Polepszeniu uległa natomiast prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – wzrosła ona z 92,8 pkt w poprzednim miesiącu do 97,6 pkt w maju. Wynik poniżej 100 pkt, oznacza pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę.

 

Celem projektu GPS Przedsiębiorcy realizowanego przez Pracodawców RP jest dostarczanie informacji dla przedsiębiorców na temat bieżącej sytuacji i prognoz rozwoju w sferze społeczno-gospodarczej. Projekt GPS Przedsiębiorcy zawiera analizy danych pochodzących z badań socjologicznych i statystycznych na temat stanu gospodarki, ocen rynku pracy oraz nastrojów konsumenckich.

 

W pierwszym spotkaniu w ramach projektu GPS Przedsiębiorcy udział wzięli:

  • Mirosław Błażej – Dyrektor Departamentu Studiów Makroekonomicznych i Finansów w GUS
  • Urszula Wągrowska – Departament Badań Społecznych i Warunków Życia
  • Urszula Krassowska – Account Director, TNS Polska
  • Krzysztof Siekierski – Client Service Director, TNS Polska
  • Łukasz Kozłowski – Ekspert ds. Ekonomicznych, Pracodawcy RP
  • Dariusz J. Olszewski – Ekspert ds. Społeczno-Gospodarczych, Pracodawcy RP

 

Szczegółowych Informacji na temat projektu GPS Przedsiębiorcy udzielają:

- z zakresu socjologii: Dariusz J. Olszewski, ekspert ds. społeczno-gospodarczych,  tel. 518 87 79, e-mail:

- z zakresu ekonomii: Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny, tel. 22 518 87 54, e-mail

 

 

ANEKS

 

Wykres 1. TNS Polska: Ocena stanu polskiej gospodarki (dane w %)


 

Wykres 2. TNS Polska, GUS: Ocena możliwości znalezienia pracy a stopa bezrobocia (dane w %)

 

 

Wykres 3. TNS Polska: Wskaźnik klimatu konsumenckiego (dane w pkt.)

 

 

Wykres 4. GUS: Koniunktura konsumencka – wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (w %)

 

 

Wykres 5. Pracodawcy RP: Indeks Optymizmu Przedsiębiorców