English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Szkolenie "Zbieg tytułów do ubezpieczeń przy umowach zleceniach - zmiany od 1 stycznia 2016 r."

03-06-2016

W dniu 2 czerwca w siedzibie Pracodawców RP odbyło się zorganizowane we współpracy z ZUS szkolenie "Zbieg tytułów do ubezpieczeń przy umowach zleceniach - zmiany od 1 stycznia 2016 r.". Seminarium poprowadziła Katarzyna Stradowska, Kierownik Działu Ubezpieczeń Społecznych i Składek w ZUS.

 

Zleceniobiorca lub osoba współpracująca ze zleceniobiorcą, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, spełniający warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych umów zlecenia,   podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako zleceniobiorca lub współpracujący oraz z kolejnej lub kolejnych umów zlecenia.

 

Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub współpracy przy jej wykonywaniu lub z innych umów osiąga kwotę  minimalnego wynagrodzenia.

 

Sumowania podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dokonuje się poczynając od tytułu, który powstał najwcześniej. Ubezpieczony może jednak dobrowolnie, na swój wniosek zmienić tytuł obowiązkowych ubezpieczeń, z zachowaniem zasady określonej w art. 9 ust. 2 c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczony może także być objęty dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z pozostałych tytułów (tj. tych, które nie stanowią tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń).

 

Szczegóły znajdą Państwo w załączonej prezentacji ze szkolenia.