English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Deregulacja prawa pracy zmierza w dobrym kierunku

09-06-2016

Pracodawcy RP pozytywnie oceniają przedstawione przez Ministerstwo Rozwoju propozycje dotyczące ułatwień dla pracodawców. Realizują one nasze postulaty dotyczące ograniczenia obowiązków względem małych firm oraz uproszczenia zasad związanych z prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji pracowniczej. Na te kwestie zwracaliśmy uwagę rządzącym przy kolejnych tzw. ustawach deregulacyjnych. Liczymy na to, że tym razem zostaną one w końcu wprowadzone, ponieważ w istotny sposób ułatwią funkcjonowanie milionów przedsiębiorców w Polsce.

 

Z dużą satysfakcją przyjmujemy to, że w „Pakiecie ułatwień dla przedsiębiorców” znalazły się przepisy dotyczące prowadzenia i archiwizacji dokumentacji pracowniczej. W pełni popieramy skrócenie czasu przechowywania akt pracowniczych z obecnego, absurdalnego okresu 50 lat do 7 lub 10 lat. Zgadzamy się również z potrzebą elektronizacji dokumentów, ponieważ tyko digitalizacja przyniesie realne ułatwienia dla pracodawców – pod względem zarówno logistycznym (oszczędność miejsca i czasu), jak i kosztowym (oszczędność środków). Zwracamy także uwagę na to, że w większości firm cyfrowy obieg dokumentów jest już normą. Zgodnie z propozycją Ministerstwa Rozwoju forma elektroniczna byłaby fakultatywna, a oświadczenia woli składane w tej formie byłyby równoważne z formą pisemną.

 

Przypominamy o tym, że w ubiegłym roku ówczesne Ministerstwo Gospodarki pracowało nad projektem zmiany przepisów dotyczących problematyki prowadzenia i archiwizacji dokumentacji pracowniczej. Jednak ze względu na złożoność tego zagadnienia oraz zastrzeżenia zgłaszane m.in. przez ZUS, resort ostatecznie wycofał się z tych propozycji. Mamy nadzieję, że tym razem rządzącym wystarczy determinacji na przeprowadzenie zmian prawnych, które w istotny sposób ułatwią pracodawcom prowadzenie dokumentów kadrowych, a w konsekwencji ograniczą związane z tym koszty.

 

Pozytywnie oceniamy także zawartą w Pakiecie propozycję dotyczącą złagodzenia obowiązków z zakresu prawa pracy dla małych pracodawców, zatrudniających do 50 pracowników. Pomysł ministerstwa zakłada podniesienie progów dotyczących obowiązków tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustalania regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy z obecnych 20 do 50 pracowników. Przy czym, pracodawca zatrudniający co najmniej 20, a mniej niż 50 pracowników byłby zobowiązany do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustalania regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy, jeżeli ze stosownym wnioskiem wystąpi zakładowa organizacja związkowa.

 

Popieramy również inicjatywę poszerzenia kręgu pracodawców, którzy mogą żądać od osób ubiegających się o pracę podania danych o niekaralności. Dotyczy to w szczególności podmiotów sektora finansowego i stanowisk związanych z odpowiedzialnością za obrót środkami pieniężnymi. Występuje tam bowiem duże ryzyko po stronie pracodawcy, a negatywne konsekwencje ewentualnego nadużycia popełnionego przez pracownika są odczuwalne dla klientów i kontrahentów.

 

Pozytywnie oceniamy inicjatywę Ministerstwa Rozwoju oraz cel „Pakietu ułatwień dla przedsiębiorców”. Przedstawione rozwiązanie dotyczące deregulacji prawa pracy są słuszne i zmierzają w dobrym kierunku. Jednak jak zwykle „diabeł tkwi w szczegółach”. Od ostatecznego brzmienia przepisów prawnych będzie zależało to, czy staną się one faktycznym ułatwieniem dla pracodawców. Dlatego z niecierpliwością czekamy na odpowiedni projekt legislacyjny, nad którym chcemy pracować wspólnie z przedstawicielami resortu.

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej