English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Ministerstwo Rozwoju zapowiada łatwiejsze życie przedsiębiorców

09-06-2016

Propozycje Ministerstwa Rozwoju w postaci szybciej działającej administracji i uproszczenia procedur bez wątpienia ułatwią funkcjonowanie przedsiębiorcom. Ponadto są one odpowiedzią na wiele postulatów zgłaszanych od dawna przez środowiska biznesowe – twierdzi Arkadiusz Pączka, dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP.

 

Na pierwszy plan wysuwa się zamiar usprawnienia funkcjonowania administracji – mniej procedur i uproszczenie formalności, krótsze terminy na wydanie decyzji, rozstrzyganie wątpliwości faktycznych i prawnych na korzyść strony, domniemanie milczącej zgody organu w przypadku upłynięcia terminu, wprowadzenie możliwości polubownego rozwiązania sprawy między organem a stroną, klarowne zasady stosowania kar administracyjnych.

 

Oprócz powyższych ogólnych zmian dotyczących administracji jako takiej, planowane są zmiany w poszczególnych sektorach, między innymi w ochronie zdrowia czy w wymiarze sprawiedliwości. Jest to niezbędne, gdyż cała machina urzędnicza oraz sądowa musi zacząć działać sprawniej – szybciej i bardziej efektywnie. Niezmiernie istotne jest także odciążenie sądów i administracji poprzez szeroką promocję alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz arbitrażu. Sięgając po takie narzędzia można zaoszczędzić czas i pieniądze, co ma kluczowe znaczenie przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Zmianie ma ulec również szeroki obszar kontroli przedsiębiorców. Mają one być mniej uciążliwe, a przy tym dotyczyć tych branż i przedsiębiorstw, w których prawdopodobieństwo naruszenia prawa jest większe. Powinny zniknąć plany oparte na konieczności przeprowadzenia konkretnej liczby kontroli, gdyż takie funkcjonowanie instytucji kontrolnych oraz samej kontroli nie ma większego sensu. Kontrolerzy nie mogą być związani planami i tabelkami, przy pomocy których są nadzorowani przez przełożonych. Warto podkreślić, że oprócz zmian prawnych istotne są zmiany w pragmatyce postępowania urzędników i funkcjonariuszy państwowych.

 

W pakiecie uwzględniono też obszar prawa pracy, proponując zmniejszenie obciążeń firm z sektora MŚP oraz skrócenie i elektronizację przechowywania przez pracodawców dokumentacji pracowniczej. Postulat ten był podnoszony od lat, lecz nieustannie był utrącany w trakcie uzgodnień międzyresortowych. Bardzo istotne są zmiany w obszarze dochodzenia należności – zatory płatnicze dotykają ogromnej rzeszy przedsiębiorców, a nieuczciwi kontrahenci są przyczyną upadku wielu mikro i małych przedsiębiorstw. Procedury muszą być tu szybsze, a egzekucja należności sprawniejsza.

 

Na koniec warto odnieść się do nowej instytucji prawa handlowego, jaką ma być prosta spółka akcyjna. Jest to ciekawa koncepcja stworzona z myślą o start-upach, odpowiadająca na potrzeby tej szczególnej grupy najbardziej innowacyjnych nowych firm. Szybka, elektroniczna rejestracja oraz mniejsze wymogi kapitałowe i większa elastyczność przepisów – brzmi to jak właściwa recepta na rozwiązanie  problemu, jakim był brak atrakcyjnej formy prawnej dla start-upów. Chcąc rozwijać gospodarkę opartą na wiedzy i innowacjach, musimy stworzyć przepisy atrakcyjne dla tego segmentu przedsiębiorczości.

 

Ogólna ocena przedstawionych propozycji jest pozytywna. Warte podkreślenia jest to, że większość z przedstawionych zmian została przygotowana we współpracy z organizacjami pracodawców oraz praktykami życia gospodarczego. Gdy prace legislacyjne są prowadzone przy współudziale partnerów społecznych i w atmosferze dialogu, możliwe jest realizowanie najbardziej ambitnych planów. Pozostaje liczyć na to, że przedstawione pomysły zostaną przekute w konkretne zmiany przepisów, a dalsze prace nad pakietem zmian – tym obecnym oraz kolejnymi – będą toczyć się w dialogu z organizacjami pracodawców.

 

Arkadiusz Pączka, dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP