English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Kongres Przedsiębiorczości o sytuacji finansów publicznych

01-10-2010

W dniu 1 pażdziernika 2010 r. Kongres Przedsiębiorczości, w którego skład wchodzą Pracodawcy RP, zorganizowała konferencję prasową nt. sytuacji finansów publicznych. Głównym przesłaniem spotkania było stwierdzenie, że finanse należy równoważyć nie przez proste podnoszenie podatków, ale poprzez ograniczanie wydatków, poszerzenie bazy podatkowej i ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej.

 
Podczas spotkania jako jeden z pierwszych głos zabrał Adam Ambrozik, Dyrektor Przedsiębiorczości i Dialogu Społecznego Pracodawców RP, który skupił się na kwestii podnoszenia podatku VAT i akcyzie. – Wzrost podatku VAT bardzo negatywnie wpłynie na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw – podkreślał dyr. Ambrozik. – Co gorsza nie wiadomo, czy i kiedy rząd zdecyduje się na kolejne podniesienie tej daniny, a to z kolei powoduje, że przedsiębiorcy znajdują się, łagodnie mówiąc, w niekomfortowej sytuacji – dodał dyr. Ambrozik. Zwrócił także uwagę, że wyższy VAT uderzy przede wszystkim w mikroprzedsiębiorstwa.
 
Skupione w Kongresie organizacje pracodawców przedstawiły też swoje propozycje uzdrowienia stanu finansów państwa. Głównym źródłem oszczędności powinno być przede wszystkim ograniczanie kosztownych, nieracjonalnych wydatków socjalnych, które osłabiają motywację do pracy. Chodzi tu m.in. o objęcie pracowników służb mundurowych, sędziów i prokuratorów powszechnym systemem emerytalnym, wydłużenie ustawowego wieku emerytalnego i wypłacanie rent tylko osobom niezdolnym do pracy. Kongres proponuje również ograniczenie świadczenia becikowego tylko do ubogich rodzin, uprawnionych do zasiłku rodzinnego oraz zmniejszenie zasiłku pogrzebowego.
 
Do przyspieszenia wzrostu gospodarczego niezbędne są też przedsięwzięcia obniżające koszty prowadzenia działalności gospodarczej i przyciągną inwestorów zagranicznych. Kongres proponuje więc usprawnienie systemu stanowienia prawa, odbiurokratyzowanie gospodarki, zwiększenie sprawności instytucji publicznych obsługujących przedsiębiorców (administracji, sadownictwa, służby skarbowej i ZUS) oraz zmniejszenia potrzeb pożyczkowych państwa.
 
Kongres rekomenduje też m.in. powszechną elektronizację obrotu prawnego, zwiększenie udziału przedsiębiorców prywatnych w realizacji usług publicznych i usprawnienie systemu promocji gospodarczej Polski oraz wprowadzenie możliwości rejestracji firm w trybie on-line.

 

W skład Kongresu Przedsiębiorczości wchodzą: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, PKPP Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Gospodarcza oraz Związek Rzemiosła Polskiego.