English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Spotkanie Prezydenta Pracodawców RP z szczecińskimi dziennikarzami

01-10-2010

1 października prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski, podczas swojej wizyty w Szczecinie, spotkał się z dziennikarzami na briefingu prasowym.

 
Prezydent Andrzej Malinowski przedstawił mediom szczecińskim organizację, którą kieruje, zwracając uwagę, że jest to najstarsza organizacja pracodawców w Polsce, mogąca pochwalić się także zdecydowanie największą ilością członków. W skład organizacji Pracodawcy RP wchodzi między innymi Związek Armatorów Polskich, zrzeszający z kolei wszystkie krajowe przedsiębiorstwa żeglugowe, w tym te ze Szczecina.
 
Prezydent Pracdawców RP podkreślił dużą rolę mediów w batalii, jaką prowadzi organizacja w celu stworzenia lepszych warunków działania przedsiębiorstw w Polsce. Uznał również, że dziennikarze powinni być naturalnymi sprzymierzeńcami w zmianie wielu nieprawidłowości w funkcjonowaniu państwa. Zmiana ta na przykład powinna dotyczyć sposobu przygotowywania najważniejszych ustaw gospodarczych, tzn. ich twórcami nie powinni być przypadkowi urzędnicy ministerialni ale wybitni specjaliści z tej dziedziny, której dana ustawa dotyczy. Powinno również zrezygnować się z etapu konsultacji międzyresortowych, ponieważ zbyt często przybierają one formę swoistego targu pomiędzy ministrami, ze szkodą dla samej ustawy.
 
Za jedno z najważniejszych rozwiązań proponowanych przez Pracodawców RP Andrzej Malinowski uznał wprowadzenie odpowiedzialności urzędników za tworzone prawo.
 
W pryncypialnej sprawie, a więc modelu funkcjonowania państwa Pracodawcy RP opowiadają się za przyjęciem rozwiązań brytyjskich, gdzie państwo nie zajmuje się utrudnianiem życia przedsiębiorcom, tak jak dzieje się to w Polsce, ale stara się stworzyć im optymalne warunki działania. A dzieje się to w atmosferze zrozumienia, że to właśnie z podatków przedsiębiorców utrzymywane jest państwo i spełniane są wszystkie potrzeby jego obywateli.
 
Nieprawidłowością jaką dostrzegają Pracodawcy RP jest funkcjonowanie naszego kraju w atmosferze ciągłych wyborów – czy to parlamentarnych czy to samorządowych. Prowadzi to do polityki obietnic wyborczych, które później najczęściej nie są dotrzymywane. Nie realizujemy też zobowiązań unijnych, jak chociażby obowiązku zawartego w Strategii Lizbońskiej, zatrudniania pięćdziesięciu procent osób w wieku od 55 do 64 lat. Pracodawcy w Polsce są także krępowani przepisami wynikającymi z archaicznych dokumentów, takich jak Kodeks Pracy, którego trzon powstał jeszcze w latach 70. czy też Ustawy o związkach zawodowych.
 
Prezydent Andrzej Malinowski przyznał, że jego organizacja potrafi dogadywać się ze związkami zawodowymi w kluczowych kwestiach dotyczących pracodawców, jednak formuła działania związków zawodowych w Polsce powinna zostać uporządkowana. Zmianie ulec powinno na przykład kryterium reprezentatywności w związkach zawodowych. Związki nie powinny być także finansowane ze środków przedsiębiorców a ich członkowie nie powinni zasiadać w Radach Nadzorczych spółek. Zmiany konieczne są również w Ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
 
 Aktualnie jednak dla państwa najważniejsza jest reforma finansów publicznych i tej właśnie sprawie Pracodawcy RP chcą w najbliższym czasie poświęcić szczególną uwagę.
 
Szczecińscy dziennikarze ze szczególnym zadowoleniem przyjęli deklarację prezydenta Andrzeja Malinowskiego o tym, że w działaniach dotyczących reprezentacji pracodawców na szczeblu centralnym, jego organizacja więcej czasu będzie poświęcać gospodarce morskiej. W dotychczasowej praktyce dyskusja na temat najważniejszych problemów tej branży toczyła się pomiędzy Szczecinem a Trójmiastem. Tymczasem właściwym miejscem do rozmów na te tematy powinna być Warszawa. Prezydent Pracodawców RP przypomniał, iż w ramach tej polityki w ubiegłym roku zorganizowano w stolicy dużą konferencję, na której przedstawiciele wybrzeża, w obecności ważnych polityków, przedstawicieli ministerstw oraz prasy centralnej, mogli przedstawić swoje problemy. Spotkania takie będą kontynuowane.