English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Panie Ministrze, kto wycenia świadczenia medyczne w Polsce?

21-06-2016

Okazuje się, że wyceną tych samych świadczeń medycznych zajmują się równocześnie Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Pracodawcy RP oczekują odpowiedzi na pytanie, kto odpowiada za wycenę świadczeń w Polsce, czy wprowadzanie taryf tylnymi drzwiami bez żadnego vacatio legis przez Prezesa NFZ jest zgodne z interesem pacjentów i wreszcie oraz czy ponoszenie kosztów pracy dwóch zespołów pracujących nad wyceną tego samego świadczenia jest działaniem gospodarnym.

 

– Jesteśmy zdziwieni działaniem Ministra Zdrowia. Zapewnia on o rzetelnej pracy AOTMiT, przekonuje, że dane kosztowe od świadczeniodawców są zbierane i poddawane gruntownej analizie oraz przedstawia projekty nowych taryf. Jednocześnie Prezes NFZ w projekcie zarządzenia proponuje zupełnie inne taryfy – mówi Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców RP.

 

W ocenie Pracodawców RP świadczeniodawcy całkiem słusznie mogą się zastanawiać, który projekt nowej taryfy jest aktualny, jak i nad tym, czy resort zdrowia prowadził równolegle dwie analizy kosztów przy pomocy różnych metodologii. A może w tym roku taryfa będzie się zmieniała dwukrotnie?

 

Oczywiście Prezes NFZ teoretycznie może zmienić wycenę kiedy i jak chce – ale tylko do czasu przygotowania taryfy przez AOTMiT. Natomiast AOTMiT ma pewną bezwładność, słusznie nadaną w ustawie z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustaw o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którą taryfy uchwalone do 30 czerwca danego roku wchodzą w życie od 1 stycznia kolejnego roku. Co za tym idzie, spóźnienie się z decyzją nawet o jeden dzień powoduje opóźnienie wejścia taryfy o rok. – To słuszna zasada, bo przynajmniej podmioty lecznicze mają czas na dostosowanie się do planowanych zmian – dodaje Andrzej Mądrala.

 

– W ocenie Pracodawców RP Prezes NFZ powinien powstrzymać się od obwieszczania nowych taryf, gdy równolegle pracuje nad tym Prezes AOTMiT – twierdzi wiceprezydent Pracodawców RP. – Kto liczy poprawnie, czy też może oba wyliczenia są błędne? –  pyta Mądrala. – Minister Zdrowia powinien bezwzględnie powstrzymać pracę na taryfami w NFZ i AOTMiT do czasu uzgodnienia metodologii – ocenia.

 

– Ustalanie taryf winno uwzględniać analizę różnych kosztów składowych danego świadczenia, w tym wyrobów medycznych. Mamy nadzieję, że w analizach oba urzędy wezmą pod uwagę tylko wyroby najwyższej jakości i te, których oczekują pacjenci – dodaje Andrzej Mądrala.