English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Lepsza sytuacja bieżąca, gorsze oczekiwania na przyszłość – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP

28-06-2016

Firmy w niejednoznaczny sposób oceniają aktualnie panującą w Polsce koniunkturę gospodarczą. Ich bieżąca sytuacja zaczęła się bowiem poprawiać, choć jednocześnie narastają wśród nich obawy o przyszłość – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

 

W czerwcu 2016 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 100,7 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 98,3 pkt w maju bieżącego roku. Pogorszeniu uległa natomiast prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona z 97,6 pkt w poprzednim miesiącu do 94,7 pkt w czerwcu.

 

Główne wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców – dane z czerwca 2016 r.

 

W czerwcu wystąpiła sytuacja odwrotna od tej, jaką można było zaobserwować w maju – nastąpił wzrost jednej z podstawowych składowych Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców przy jednoczesnym spadku drugiej, lecz tym razem rósł wskaźnik oceny aktualnej sytuacji w porównaniu z poprzednim miesiącem zamiast wskaźnika odzwierciedlającego oczekiwania ankietowanych firm na najbliższe półrocze. Tym samym jest to pierwszy wzrost subindeksu bieżącej koniunktury od 6 miesięcy, który jednocześnie osiągnął najwyższy poziom od lutego 2016 r. oraz po raz pierwszy od marca 2016 r. znalazł się powyżej granicy 100 pkt, co wskazuje na umiarkowaną poprawę sytuacji biznesowej uczestniczących w badaniu przedsiębiorstw. Wskaźnik prognoz obniżył się natomiast po krótkotrwałym odbiciu z maja. Jego wartość utrzymuje się jednak powyżej dołka z kwietnia b.r.

 

Z uwagi na fakt, iż badanie – w aktualnej edycji – zostało przeprowadzone w połowie czerwca, na jego wyniki nie wpłynął rezultat referendum, które odbyło się w Wielkiej Brytanii w sprawie dalszego członkostwa tego kraju w Unii Europejskiej. Jako przyczynę negatywnej oceny sytuacji biznesowej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy wskazywani przede wszystkim niepewność związaną z przyszłymi uwarunkowaniami ekonomicznymi i prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W porównaniu z majem nastąpiło również ograniczenie skali deklarowanego wzrostu nakładów na środki trwałe oraz wzrostu zatrudnienia, niemniej jednak wciąż utrzymuje się wyraźna przewaga firm planujących kolejne inwestycje oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

 

Największy optymizm panuje wśród przedsiębiorstw z branży transportowej, podczas gdy pesymistyczne nastroje przeważają w największym stopniu w sektorze budowlanym. Obawy o przyszłość – pomimo relatywnie dobrej sytuacji bieżącej – są silne także wśród firm z sektora przemysłowego, handlowego oraz finansowego. Aktualną koniunkturę najgorzej oceniają najmniejsze podmioty, choć jednocześnie wśród nich zdecydowanie najczęściej oczekuje się też poprawy sytuacji biznesowej w perspektywie nadchodzących miesięcy.

 

Ocena ogólna bieżącej sytuacji biznesowej             Ocena sytuacji przyszłej w perspektywie 6 miesięcy