English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Czas na wzmocnienie nadzoru nad laboratoriami medycznymi!

29-06-2016

W ostatnim czasie dyskutuje się nad problematyką dotyczącą outsourcingu laboratoriów medycznych. W ocenie Pracodawców RP dyskusja ta nie koncentruje się na rzeczywistych problemach funkcjonowania laboratoriów w Polsce. W naszej opinii kluczowa jest obecnie rozmowa nad zwiększeniem jakości wykonywanych badań. Pracodawcy RP proponują zmiany w tym zakresie.

 

Badanie laboratoryjne musi być wiarygodne, a tę wiarygodność potwierdza się m.in. poprzez kontrolę zewnętrzną, prowadzoną w Polsce przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii w zakresie serologii grup krwi. Są to wyspecjalizowane instytucje nadzorowane przez Ministerstwo Zdrowia.

 

Ich zadaniem jest prowadzenie obowiązkowych dla wszystkich, niezależnie od struktury własnościowej, kontroli laboratoriów, które pozwalają ocenić jakość wykonywanych badań.

 

W ocenie Pracodawców RP niezbędne jest wzmocnienie prawne ośrodków wykonujących te kontrole – między innymi wyposażenie w więcej instrumentów prawnych umożliwiających egzekwowanie jakości albo zamykanie laboratoriów, które nie są w stanie spełnić określonych norm.

 

Pracodawcy RP proponują:

 

  1. Umożliwienie publikowania na stronach internetowych Ośrodków wyników kontroli jakości uzyskanych przez wszystkie laboratoria. Dla laboratoriów, które nie spełniły wymagań i uzyskały negatywne wyniki – wprowadzić obligatoryjny proces działań korygujących aż do uzyskania poprawnych wyników. Jeżeli działania korygujące nie doprowadzą do poprawy jakości danego badania, Ośrodek ma prawo zakazania wykonywania i wydawania wyników tego badania w danym laboratorium.

 

  1. Ustalić kryteria dopuszczania/wstrzymywania procesu wykonywania badań przez laboratoria na podstawie uzyskanych wyników badań kontroli międzylaboratoryjnej.

 

  1. Należy poszerzyć zakres badań objętych kontrolami organizowanymi przez Centralne Ośrodki, tak aby objąć kontrolą jak najwięcej badań wykonywanych w laboratoriach w Polsce. W przypadku badań nieobjętych kontrolą prowadzoną przez Centralne Ośrodki – laboratoria muszą uczestniczyć w innych dostępnych, komercyjnych sprawdzianach, a wyniki w nich uzyskane powinny podlegać ocenie
    w COBJ.

 

  1. Należy wyposażyć Centralne Ośrodki w narzędzia (w tym informatyczne) potrzebne do prowadzenia nadzoru nad jakością metod badawczych w laboratoriach wraz z możliwością ich publikacji.

 

Uważamy, że wyniki kontroli zewnętrznej są obiektywną i jednoznaczną, bo numeryczną, oceną badania wykonywanego w danym  laboratorium, i zawsze aktualną, bo często powtarzaną. Poddajemy także pod rozwagę wprowadzenie ustawowego obowiązku posiadania akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji wg NORMY 15189:2013 dla wszystkich laboratoriów chcących korzystać ze środków publicznych.

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej