English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP krytykują propozycję wprowadzenia obowiązku zatrudnienia cudzoziemców na umowy o pracę lub umowy zlecenia

06-07-2016

Pracodawcy RP nie zgadzają się z propozycją Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącą wprowadzenia obowiązku zatrudnienia cudzoziemców na umowy o pracę lub umowy zlecenia. PIP postuluje zmiany w prawie pracy, by pracodawcy zatrudniający emigrantów ekonomicznych podpisywali  umowy podlegające płaceniu składek ZUS. Dotychczas pracujący w naszym kraju emigranci, pochodzący głównie z Ukrainy, Rosji i Białorusi, zawierali nieoskładkowane umowy z pracodawcami.

 

Pracodawcy RP przypominają, że w polskim systemie prawnym obowiązuje swoboda umów i nie można narzucać formy prawnej w jakiej współpraca stron ma się odbywać. Zwracają również uwagę na to, iż umowy cywilnoprawne, w tym umowy o dzieło są naturalnym elementem obrotu gospodarczego i nie zawsze stanowią one nadużycie (np. w przypadku osób wykonujących wolny zawód są one podstawową formą współpracy).

 

Według Państwowej Inspekcji Pracy każda nieoskładkowana umowa zwiększa straty budżetowe, dlatego powinien zostać wprowadzony obowiązek podpisywania umów które będą podlegały składkom ZUS.  Dodatkowo Inspekcja proponuje zwiększenie kar dla przedsiębiorstw, które nie stosują się do przepisów.

 

Problem umów „na czarno” jest dobrze znany Pracodawcom RP. Zatrudnienie na umowie cywilnoprawnej w warunkach odpowiadających stosunkowi pracy jest łamaniem prawa i takim praktykom kategorycznie Pracodawcy RP się sprzeciwiają, zaznaczając, że nie można jednak zakazać stosowania umów tego rodzaju, zwłaszcza w sytuacjach, gdy zgodnie z prawem mogą być one wykorzystywane. Obawiamy się również, że tego rodzaju propozycje zmierzają nie tyle do ochrony praw cudzoziemców co do zwiększenia wpływów ze składek ubezpieczeniowych, bo jak wiemy umowy o dzieło są od nich wolne, co ma wpływ na sytuację finansową FUS – czytamy w oświadczeniu Pracodawców RP.