English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Kodeks Przejrzystości - pełna transparentność współpracy firm farmaceutycznych ze środowiskiem lekarskim

07-07-2016

 

Powszechny dostęp do informacji oraz dążenie do przejrzystości w życiu publicznym i gospodarczym jest jednym z kluczowych aspektów zmian jakie zachodzą w nowoczesnych społeczeństwach. Jest także elementem odpowiedzialności podmiotów gospodarczych za kształtowanie otoczenia w którym funkcjonują. Pozytywnym przykładem realizacji tych założeń jest Kodeks Przejrzystości – inicjatywa innowacyjnych firm farmaceutycznych na rzecz budowy transparentnych relacji ze środowiskiem medycznym.

 

Kodeks Przejrzystości to część europejskiego projektu, którego celem jest zwiększenie transparentności współpracy innowacyjnych firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym. Projekt został przygotowany przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), którą w Polsce reprezentuje Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Zapisy Kodeksu realizowane są równolegle w 33 krajach europejskich.

 

W opinii Pracodawców RP Kodeks Przejrzystości to bardzo ważny dokument pokazujący pełny zakres i wartość współpracy innowacyjnych firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym. Jest też ważnym elementem pokazującym najwyższe standardy etyki biznesowej i  transparentności ich funkcjonowania. Jednocześnie należy docenić ogrom pracy jaką włożyły te firmy w przekonanie lekarzy i innych pracowników sektora ochrony zdrowia, a także organizacji sektora ochrony zdrowia, którzy wyrazili zgodę na opublikowanie informacji dotyczącej wartości przydzielonego grantu, kosztów udziału w wydarzeniach naukowych czy otrzymanego wynagrodzenia.

 

Zaangażowanie innowacyjnego sektora farmaceutycznego w realizację tej inicjatywy należy ocenić bardzo wysoko. Współpracę pracowników sektora ochrony zdrowia z firmami farmaceutycznymi jest niezbędna dla rozwoju medycyny. Jak wiemy, bez tej współpracy nie byłoby badań klinicznych, nie byłby możliwy rozwój farmakologii i poprawa wyników terapeutycznych w wielu schorzeniach.

 

Uważamy, że pierwszy rok obowiązywania Kodeksu Przejrzystości dowodzi skuteczności idei samoregulacji, którą Pracodawcy RP od dawna wspierają. Wierzymy, że działanie to zostanie docenione i pozwoli na większą przejrzystości życia publicznego i gospodarczego w Polsce.