English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Rząd lekceważy partnerów społecznych w sprawie płacy minimalnej

04-10-2010

Jutro (5.10.) Rada Ministrów ma określić wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 roku. Za zgodą partnerów społecznych wydłużono ustawowy, maksymalny termin do jej ustalenia do 29 września. Rząd nie dotrzymał tego terminu, co jest kolejnym przykładem lekceważenia roli dialogu społecznego.

 
- Nie rozumiemy, dlaczego rząd nie respektuje ustaleń. Z jednej strony namawia do dialogu, docenia - przynajmniej werbalnie - jego wartość, a z drugiej zamierza nie tylko działać w oderwaniu od rozmów partnerów społecznych, ale także łamać ustawowe terminy – mówi ekspert Pracodawców RP, Adam Ambrozik.
 
Partnerzy społeczni porozumieli się co do tego, że płaca minimalna powinna wynosić w przyszłym roku 1408 zł brutto z zastrzeżeniem, że pilnie zostanie rozpatrzona kwestia niezbędnych korekt w ustawie o zamówieniach publicznych, w szczególności art. 144. Przepis ten musi zostać zmieniony w taki sposób, aby kontrakty zawarte w na podstawie zamówień publicznych mogły być renegocjowane w przypadku gdy czynniki wpływające na kształt umowy, w tym wysokość płacy minimalnej, zmieniły się w istotnym stopniu.
 
Trzeba wskazać, że im wcześniej zostanie ustalona wysokość płacy minimalnej, tym lepiej dla gospodarki - konieczność przygotowania biznesplanów czy strategii kosztowych. Pierwszy raz mamy do czynienia z taką sytuacją, aby wysokość płacy minimalnej była ustalana później niż 15 września.
 
W obliczu tego całego zamieszania na drugi plan zeszła dyskusja na temat skutków podwyższania płacy minimalnej. Trzeba pamiętać, mając w świadomości doświadczenia amerykańskie, francuskie czy też holenderskie, że zbyt wysoki poziom płacy minimalnej hamuje przyrost miejsc pracy, zamrażanie jej realnej wartości ma efekt odwrotny. Niemniej jednak partnerzy społeczni ustalili wspólną, dobrą propozycję.