English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Polska Rada Przedsiębiorczości w Brukseli o przyszłości Unii Europejskiej

13-07-2016

 

Stanowisko polskich pracodawców i przedsiębiorców w sprawie przyszłości Unii Europejskiej zostało przedstawione podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego (EKES) w Brukseli.

 

Polska Rada Przedsiębiorczości – w stanowisku zaprezentowanym przez Prezydenta Pracodawców RP Andrzeja Malinowskiego oraz jego doradcę Janusza Pietkiewicza – zwraca uwagę na przyczyny i konsekwencje Brexitu.

 

„Odpowiedzią na Brexit nie powinny być jedynie hasła odgórnej, jeszcze większej integracji, bez uwzględniania głosu obywateli. To droga do pogłębiania kryzysu. Propozycje i rozwiązania, które będą przedstawiane w debacie, nie mogą ignorować partnerów społecznych i konsultacji z tymi, którzy tworzą dobrobyt, miejsca pracy i odpowiadają za spokój społeczny” – czytamy w stanowisku.

 

Polska Rada Przedsiębiorczości zaznacza, że „w obliczu kryzysu wartości Unii Europejskiej, zagrożenia dla siły gospodarczej i społecznej Europy i jej konkurencyjności w globalnym świecie, pracodawcy i przedsiębiorcy powinni aktywnie angażować się w ciągłe poprawianie i rozwijanie projektu europejskiego”.  

 

Polska Rada Przedsiębiorczości jest wspólną platformą debaty i dyskusji najważniejszych i największych polskich organizacji przedsiębiorców – Polskiej Rady Biznesu, Business Centre Club, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP, Krajowej Izby Gospodarczej i Związku Rzemiosła Polskiego. Rada funkcjonowała w latach 2005 – 2009 i została reaktywowana w maju 2016 r. Celem działania Rady jest koordynowanie stanowisk i opinii organizacji pracodawców i przedsiębiorców w sprawach najistotniejszych z punktu widzenia gospodarki i przedsiębiorczości. Rada będzie wypowiadać się w kwestiach dotyczących kluczowych dla warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jesienią 2016 r. odbędzie się organizowany przez Radę Kongres Przedsiębiorców.

 

 

* * *

 

Stanowisko polskich pracodawców i przedsiębiorców w sprawie przyszłości Unii Europejskiej

 

 

Obywatele Wielkiej Brytanii, po 43 latach obecności we wspólnotowych strukturach, opowiedzieli się w powszechnym referendum za opuszczeniem Unii Europejskiej. Szanując decyzję Brytyjczyków, obywateli kraju o tak głęboko zakorzenionej demokracji, z gospodarką i strukturą finansową światowego mocarstwa, jako polscy pracodawcy i przedsiębiorcy wyrażamy żal z powodu ich decyzji, ale jednocześnie wskazujemy jej przyczynę – ogromny kryzys zaufania do instytucji europejskich w wielu państwach. Apelujemy o podjęcie szerokiej debaty włączającej wszystkie kraje i ich obywateli w dyskusję o przyszłości Unii Europejskiej.

 

Wynik referendum już spowodował straty dla obu stron, będzie je generował także w przyszłości. Uzmysłowił także konieczność odbudowania tożsamości europejskiej - wielonarodowej wspólnoty uznającej odrębność jej członków, lecz działających razem na rzecz Unii. Referendum wywołało najpoważniejszy kryzys w historii Unii Europejskiej, ale pokazało jego źródło. Odzyskanie zaufania jest konieczne, aby Unia ponownie była postrzegana przez Europejczyków jako ich organizacja.

 

W obliczu kryzysu wartości Unii Europejskiej, zagrożenia dla siły gospodarczej i społecznej Europy i jej konkurencyjności w globalnym świecie, pracodawcy i przedsiębiorcy powinni aktywnie angażować się w ciągłe poprawianie i rozwijanie projektu europejskiego.

 

Odpowiedzią na Brexit nie powinny być jedynie hasła odgórnej, jeszcze większej integracji, bez uwzględniania głosu obywateli. To droga do pogłębiania kryzysu. Propozycje i rozwiązania, które będą przedstawiane w debacie, nie mogą ignorować partnerów społecznych i konsultacji z tymi, którzy tworzą dobrobyt, miejsca pracy i odpowiadają za spokój społeczny. Wynik referendum w Wielkiej Brytanii, ale także wcześniejszego w Holandii i rosnące nastroje nacjonalistyczne w wielu miejscach Europy, pokazują, że ogromny nacisk musimy położyć na edukację Europejczyków, wsłuchiwanie się w nastroje w poszczególnych krajach, konsekwentne wskazywanie pozytywnych efektów integracji europejskiej, ciągłą komunikację z obywatelami dla lepszego rozumienia zagrożeń i wyzwań stojących przed Europą.

 

Rozwiązanie kryzysu europejskiej wspólnoty wymaga partnerskiego dialogu z pracodawcami i przedsiębiorcami, związkami zawodowymi, z organizacjami pozarządowymi. Trzeba pełniejszego wypełnienia dobrymi praktykami istniejących zapisów Traktatu  wzmacniających „unijne społeczeństwo obywatelskie”. Artykuł 11 ust. 1 Traktatu UE określa, że „za pomocą odpowiednich środków instytucje umożliwiają obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii”. Ustęp 2 stanowi, że instytucje unijne utrzymują „otwarty, przejrzysty i regularny dialog ze stowarzyszeniami przedstawicielskimi i społeczeństwem obywatelskim”. To także nasza odpowiedzialność.  Przyszłość Unii zależy nie  tylko od polityków, ale również od naszych postaw i zaangażowania na rzecz wspólnej Europy.

 

Trzeba działać natychmiast. Wzywamy unijnych decydentów do wsłuchania się w te głosy obywateli, które pokazują drogi wyjścia z kryzysu i rozpoczęcia otwartego dialogu na temat przyszłości Unii: stabilnej, konkurencyjnej i bezpiecznej. Zwiększajmy codzienną partycypację obywateli, to buduje w ludziach odpowiedzialność, lojalność i zaufanie. Wspólnie kreślmy odważne cele i strategie ich osiągania.

 

Zwracamy się do wszystkich partnerów społecznych – organizacji pracodawców i przedsiębiorców, związków zawodowych, a także do organizacji pozarządowych - o  zaangażowanie w budowanie przyszłości Unii Europejskiej. 

 

 

                                                                                                                             Polska Rada Przedsiębiorczości