English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP inicjują nowy etap debaty o służbie zdrowia

13-07-2016

 

W interesie Polski i jej gospodarki jest długofalowe inwestowanie w zdrowie obywateli –  powiedział Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski rozpoczynając publiczną debatę na temat zdrowia publicznego i jego wpływu na polską gospodarkę. Dodał, że tylko współpraca oparta na szerokim dialogu, pozwoli wypracować program skutecznych działań wspomagający ochronę unikalnego kapitału, jakim jest zdrowie publiczne. – Ciągle jednak pozostaje wiele do zrobienia w dziedzinie poprawy efektywności tych wydatków – dodał Malinowski.

 

Spotkanie ekspertów i dziennikarzy było pierwszą odsłoną prac w ramach I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP.

 

Robert Mołdach, doradca prezydenta Pracodawców RP, wyraził zaniepokojenie działaniami ministerstwa zdrowia, które –jak się wydaje – w dobrej wierze realizuje swój program, ale skutki tych działań mogą być dla pacjentów bolesne.

 

Przykład mogą stanowić proponowane w służbie zdrowia podwyżki, które ostatecznie uderzą w pacjentów – stwierdził Robert Mołdach przypominając, że budżet przeznaczany na zdrowie obywateli, ma docelowo osiągnąć 6 proc. polskiego PKB, a różnica pomiędzy istniejącym, a docelowym budżetem wynosi aż 25 mld zł.

 

Z kolei Wiceprezydent Pracodawców RP Anna Rulkiewicz poruszyła temat zdrowia publicznego jako ważnej inwestycji oraz przypomniała, że profilaktyka, promocja i edukacja zdrowia w Polsce są na bardzo niskim poziomie. Przypomniała również o formule lekarza zakładowego, która to formuła jej zdaniem była sprawdzona, potrzebna i być może powinna zacząć znów funkcjonować w systemie.

 

W debacie wzięła także udział Wiceprezydent Pracodawców RP Dorota Hryniewiecka-Firlej, która poruszyła temat terapii i leków innowacyjnych oraz konieczności zwiększenia do nich dostępu. Przypomniała, że średnia europejska, to ok. 11 proc. PKB przeznaczanych na ochronę zdrowia.

 

Zależy nam na tym, by uruchomić publiczną debatę na temat problemów, przed którymi każdego dnia stoją polscy pacjenci i polskie firmy. Niezbędna jest między innymi rozmowa na temat pogodzenia dyscypliny budżetowej z koniecznością zwiększenia inwestycji w zdrowie obywateli w dobie pogarszającej się sytuacji demograficznej – powiedział Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców RP, dodając, że bez mądrych, ale i opartych na konsensusie decyzji w tym zakresie zagrożona będzie stabilność finansów publicznych i konkurencyjność polskiej gospodarki.

 

Robert Mołdach – inicjator i pomysłodawca I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP – podkreślił, że jednym z podstawowych celów planowanego Kongresu jest odpowiedź na pytania o model państwa socjalnego, który niwelowałby nierówności, o zakres dostępu do opieki zdrowotnej i jej finansowanie.

 

Podczas Kongresu chcemy pokazać, że sektor zdrowia jest ważnym sektorem polskiej gospodarki. Chcemy pokazać inne podejście do systemu ochrony zdrowia – podkreślił Prezydent Andrzej Malinowski.

 

W debacie zorganizowanej w siedzibie Pracodawców RP aktywnie wzięli udział dziennikarze reprezentujący media gospodarcze, agencje informacyjne oraz media branżowe.

 

****

 

I Kongres Zdrowia Pracodawców RP „Zdrowy Obywatel, Zdrowa Polska” odbędzie się w dniach 29-30 września w Warszawie. Ma się stać się największą platformą dialogu przedsiębiorców, ekspertów oraz przedstawicieli administracji, wszystkich dla których wizja dynamicznie rozwijającej się skoncentrowanej na pacjencie  służby zdrowia pozostaje celem nadrzędnym.