English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Rada Dialogu Społecznego jednogłośnie przeciwko finansowaniu staży lekarzy ze środków Funduszu Pracy

15-07-2016

Rada Dialogu Społecznego przyjęła negatywne stanowisko wobec projektu zakładającego, że staże lekarzy i pielęgniarek będą trwale finansowane z Funduszu Pracy. Uchwałę poparły wszystkie reprezentowane w Radzie organizacje pracodawców oraz wszystkie związki zawodowe.

 

Do tej pory kwotę na staże wpisywano do ustawy okołobudżetowej jednorazowo. Proponowane przez rząd rozwiązanie uczyniłoby z tego stały ustawowy mechanizm.

 

Pracodawcy RP już wcześniej sygnalizowali, że środki Funduszu nie powinny być wydatkowane na wynagrodzenia lekarzy rezydentów, tym bardziej, że strona pracodawców o zmianach proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia dowiedziała się przypadkiem.

 

Partnerzy społeczni zgodnie twierdzą, że środki Funduszu Pracy, które pochodzą ze składek pracodawców, powinny być przeznaczone na przeciwdziałanie bezrobociu.

 

Ponadto strony pracowników i pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego nie wypracowały wspólnego stanowiska w sprawie rządowych założeń budżetu na 2017 r., propozycji wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w budżetówce w 2017 r. i przyszłorocznej płacy minimalnej.

 

Jak stanowi ustawa o Radzie Dialogu Społecznego, jeśli strony nie uzgodnią wspólnego stanowiska w terminie 10 dni od przekazania ustawy budżetowej do zaopiniowania przez Radę, każda ze stron może, w terminie kolejnych 5 dni roboczych, zająć stanowisko w sprawie projektu. Jeżeli strona nie uzgodni stanowiska, opinię w sprawie projektu może przedstawić, w terminie kolejnych 3 dni roboczych, każda z reprezentowanych organizacji.