English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Kuriozalny projekt założeń ustawy o lobbingu

15-05-2010

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej z niepokojem przyjmują upubliczniony właśnie na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt założeń ustawy o lobbingu, według której partnerzy społeczni będą uznawani za lobbystów. Według projektu autorstwa minister ds. walki z korupcją Julii Pitery, działalnością lobbingową będzie podejmowanie jakichkolwiek prób kontaktu z osobami sprawującymi funkcje publiczne w celu wywarcia wpływu na podejmowane decyzje, bieg inicjatyw legislacyjnych, nowelizacji przepisów, tworzenie lub zmianę aktów wykonawczych, przebieg lub zmianę programu rządowego. Lobbystą stanie się więc m.in. organizator sympozjów, szkoleń czy konferencji z osobami pełniącymi funkcje publiczne i funkcjonariuszami publicznymi.

 

- Pracodawcy RP nie zgodzą się na stawianie znaku równości pomiędzy lobbystami a organizacjami pracodawców, które od prawie dwóch dekad działają na podstawie ustawy o organizacjach pracodawców - mówi Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Malinowski. – Jako największa i najstarsza organizacja zrzeszająca pracodawców w naszym kraju uważamy, że jest to działalnie na szkodę dialogu społecznego, które podważa zaufanie publiczne do organizacji pracodawców – dodaje Prezydent Malinowski.

 

Pracodawcy RP reprezentują interesy polskiej przedsiębiorczości na wielu forach, także w ramach Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Komisja Trójstronna ze swego założenia jest forum dialogu społecznego prowadzonego dla godzenia interesów pracowników, pracodawców oraz dobra publicznego. - W sytuacji, gdy nagle mamy zostać sprowadzeni do rangi lobbystów, dialog ten przestaje mieć w ogóle sens – mówi Adam Ambrozik, dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Dialogu Społecznego Pracodawców RP.

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo opiniować założenia i projekty aktów prawnych w zakresie praw i interesów związków pracodawców. Organy władzy i administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego są wręcz zobowiązane zapewnić organizacji wykonywanie tych uprawnień. Pracodawcy RP podkreślają ogromne zasługi partnerów społecznych w stanowieniu prawa w Polsce. - Do naszej organizacji co miesiąc wpływa do konsultacji średnio 5 projektów ustaw oraz 12 projektów rozporządzeń. Analizujemy jednak z punktu widzenia interesów polskiej przedsiębiorczości prawie trzy razy więcej ustaw niż otrzymujemy, co oznacza aż 60 proc. wszystkich wniesionych do Sejmu w ubiegłym roku. Dzięki takiej aktywności, udaje nam się trzymać rękę na pulsie i interwniować już na etapie stanowienia prawa – tłumaczy Adam Amrozik.

 

Ekspertom Pracodawców RP wielokrotnie udało się uchronić nasze państwo przed opłakanymi w skutkach rozwiązaniami legislacyjnymi. - Gdyby nie udział naszych przedstawicieli w komisjach senackich, nie udałoby się chociażby odrzucić przyjętej przez Sejm szkodliwej dla wszystkich przedsiębiorców poprawki, która nakładała na nich obowiązek rozliczania PIT za ich pracowników. A to mogłoby oznaczać - szczególnie dla tych dużych firm - wręcz paraliż administracyjny – wskazuje Ambrozik. Jego zdaniem, gdyby ekspertom nadano wówczas „łatkę” lobbysty, wielu posłów czy senatorów mogłoby nie potraktować tej argumentacji poważnie, albo wręcz zaprzestać jakiegokolwiek dialogu z przedstawicielami pracodawców. Obecnie Pracodawcy RP są traktowani jak ważny merytoryczny partner oraz organizacja, która walcząc o interesy wszystkich polskich przedsiębiorców zarazem troszczy się o kondycję polskiej gospodarki. Stając się lobbystą, stanie się de facto w oczach opinii publicznej podmiotem, który załatwia jedynie partykularne interesy.

 

Zdaniem Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy oznacza podważenie zaufania oraz postawienie muru pomiędzy władzami publicznymi a partnerami społecznymi. – Nasza organizacja przez 20 lat wspiera kolejne rządy w ich działaniach, kierując się jedynie interesem naszej gospodarki. Tę współpracę trzeba rozwijać, a nie krępować złymi ustawami – podsumowuje Prezydent Andrzej Malinowski.

 

Zdaniem Pracodawców RP, jeśli minister Pitera zamierza realnie walczyć z korupcją, to zamiast szukać wszędzie lobbystów powinna zająć się eliminowaniem niejasno sformułowanego prawa.

Projekt założeń do ustawy lobbingowej nie został wysłany do Pracodawców RP w ramach konsultacji społecznych. Mimo to jesteśmy w trakcie jego analizowania. W przyszłym tygodniu zostanie przygotowana szczegółowa opinia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej do propozycji zmian w o lobbingu.