English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Mikro i mali przedsiębiorcy wymagają szczególnej troski ustawodawcy

08-08-2016

Prezydent RP skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, którego celem jest ochrona mikro, małych i średnich przedsiębiorców przed nadmiernymi obciążeniami – w tym finansowymi – wynikającymi z uchwalania nowego prawa. Zdaniem Pracodawców RP rzeczywisty wpływ nowelizacji na sytuację firm sektora MŚP może się jednak okazać nikły.

 

Zawarta w nowelizacji zmiana ma pomóc małym przedsiębiorcom przez wymóg dokonania – na etapie legislacji - oceny tego jak projektowane regulacje mogą wpłynąć na działalność mikro, małych i średnich firm.

 

Należy podkreślić, iż ocena wpływu – tak jak konsultacje społeczne - stanowi niezbędny element prawidłowego procesu legislacyjnego. Poszerzenie oceny o analizę konsekwencji wprowadzanych regulacji dla najmniejszych firm to krok w dobrym kierunku. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią bowiem ponad 99% ogółu przedsiębiorstw, generując przy tym niemal połowę polskiego PKB.

 

Jednak o ile kierunek i idea zmian są słuszne, otwarte jest pytanie o skuteczność zaproponowanego przez Prezydenta RP rozwiązania. Konstrukcja oraz charakter nowelizowanego art. 103 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wskazują na możliwe trudności z egzekwowaniem wprowadzanej nowelizacją zmiany, czyli ze skutecznym zobowiązaniem projektodawców do przeprowadzenia rzeczywistej oceny wpływu regulacji na mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Mówiąc wprost, przepis ten może pozostać martwy bądź jego realizacja będzie pozorna. Już teraz można mieć wiele zastrzeżeń do jakości Oceny Skutków Regulacji dołączanej do rządowych projektów – nie mówiąc o tych poselskich, w przypadku których najczęściej w ogóle nie sporządza się OSR.

 

Dołożenie kolejnej rubryki w formularzu, do czego „technicznie” sprowadzi się nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nie musi przyczynić się do poprawy jakości tworzonego prawa. Być może należałoby poszerzyć zaproponowaną przez Prezydenta RP treść nowelizacji o wskazanie organu odpowiedzialnego za realizację nowego obowiązku, np. „W odniesieniu do projektów rządowych za realizację obowiązku dokonania niniejszej oceny wpływu odpowiada Prezes Rady Ministrów bądź minister właściwy w myśl ustawy o działach administracji rządowej”. Należy zastanowić się nad tym, jak w najlepszy sposób zrealizować słuszny zamysł prezydenckiej nowelizacji – temu powinien być poświęcony parlamentarny etap prac nad tym projektem.

Arkadiusz Pączka – Zastępca Dyrektora Generalnego Pracodawców RP