English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Szybki wzrost płac potwierdza korzystne tendencje na polskim rynku pracy

17-08-2016

Jak wynika z najnowszych danych GUS, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w lipcu o 4,8 proc. w ujęciu rok do roku, podczas gdy zatrudnienie zwiększyło się w tym samym czasie o 3,2 proc. – Mimo rozczarowującej dynamiki wzrostu polskiej gospodarki, na rynku pracy wciąż utrzymują się bardzo korzystne tendencje. Długotrwały i systematyczny wzrost zatrudnienia sprawia, że przedsiębiorcy coraz silniej zaczynają odczuwać brak rąk do pracy. Wpływa to w naturalny sposób na wzmocnienie pozycji przetargowej pracowników, a co za tym idzie również dynamiczny wzrost płac – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

W ujęciu realnym dynamika wzrostu wynagrodzeń zaczyna stopniowo zbliżać się do poziomów obserwowanych w latach 2007-2008, a sytuację panującą na rynku pracy coraz trafniej oddaje określenie „rynek pracownika”. Wiele wskazuje na to, że obecny poziom bezrobocia jest na tyle niski, że istotnie napędza on wzrost płac oraz inflacji. W takiej sytuacji rośnie prawdopodobieństwo wygaśnięcia tendencji deflacyjnych do końca bieżącego roku. Nakręcająca się stopniowo spirala inflacyjna powinna przyczynić się do dalszego wzrostu nominalnego tempa podnoszenia wynagrodzeń, jednak z tego samego powodu przyspieszenie w zakresie dynamiki płac realnych prawdopodobnie będzie znacznie mniej imponujące.

 

Kontynuacja dotychczasowych, korzystnych tendencji zależy przede wszystkim od wyników polskiej gospodarki w kolejnych okresach. Szczególnie niepokojące w tym kontekście jest wyraźne spowolnienie w obszarze inwestycji, z jakim mamy do czynienia już od roku. Odwrócenie tej niekorzystnej tendencji pozwoliłoby na podtrzymanie dalszego spadku bezrobocia, a co za tym idzie – dalsze przyspieszenie wzrostu płac.

 

 

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP