English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Inwestycja w zdrowie opłaca się

24-08-2016

 

 

Starzejące się społeczeństwo, przepracowanie, choroby przewlekłe – to tylko niektóre z problemów wpływających na osłabienie konkurencyjności polskich pracowników. Zdaniem Pracodawców RP konieczne są pilne zmiany w podejściu do ochrony zdrowia, dzięki którym inwestycja w zdrowie obywateli długofalowo wpłynie na rozwój gospodarczy Polski. Platformą do dyskusji o stanie służby zdrowia w kontekście gospodarki ma stać się I Kongres Zdrowia Pracodawców RP, który odbędzie się w dn. 29-30 września 2016 w Warszawie.

 

- Dyskusja na temat ochrony zdrowia toczy się głównie w środowisku medycznym lub na linii środowisko medyczne – administracja państwowa. Czasami włączają się w nią sami pacjenci. Ale brakuje w niej głosu pracodawców, dlatego zainicjowaliśmy Kongres Zdrowia. Chcemy rzetelnie dyskutować ze wszystkimi interesariuszami systemu ochrony zdrowia – wyjaśnia Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Jeżeli analizujemy wydatki na służbę zdrowia kompleksowo, środki wydawane na ten cel powinniśmy traktować jako inwestycję i to taką, która przynosi wielowymiarowe korzyści. Pracodawcom zależy na zdrowych pracownikach, którzy mają siłę i mogą efektywnie pracować. Według badania European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) Health & Growth Compendium choroby przewlekłe mogą zmniejszać PKB poprzez spadek liczby osób na rynku pracy i obniżenie produktywności nawet o 7 proc.

 

Długoterminowo, w starzejącym się społeczeństwie, o pracowników będzie coraz trudniej. Tym ważniejsze będzie dbanie o ich zdrowie, aby jak najdłużej byli w stanie pracować i płacić składki, z których utrzymywany jest system.

 

Już dzisiaj szacuje się, że w roku 2035 udział osób po 65. roku życia w populacji wyniesie 23 proc., na ich leczenie NFZ przeznaczy 58 proc. swoich wydatków. Problem ten będzie narastał: luka w finansowaniu systemu ochrony zdrowia w 2060 roku może wynieść 2,6% PKB. Bez zwiększenia nakładów na system ochrony zdrowia, zwiększenia nacisku na profilaktykę, bez sięgnięcia po nowoczesne terapie i technologie, nie będziemy w stanie sprostać wyzwaniom związanym z opieką nad starzejącym się społeczeństwem.

 

Innowacje dzięki sektorowi zdrowia

Obecnie wydatki na badania i rozwój wynoszą mniej niż 1 proc. PKB. Po 25 latach wolnego rynku w Polsce coraz trudniej naszej gospodarce jest konkurować jedynie niższymi kosztami pracy, coraz silniejsza jest potrzeba rozwoju opartego o wzrost efektywności pracy i nowoczesne technologie. Sektor ochrony zdrowia oparty o nowoczesną farmakologię i innowacyjne wyroby medyczne, technologie związane z diagnostyką i leczeniem, może być motorem rozwoju gospodarczego. Analizując dane OECD wydatki publiczne na ochronę zdrowia powinny wynosić co najmniej 6 proc. PKB. Według Pracodawców RP powinniśmy jak najszybciej osiągnąć ten poziom finansowania, ale nie traktować go jako wydatek, a inwestycję w zdrowych obywateli, którzy będą w stanie pracować, a także inwestycję w potężną gałąź gospodarki, opartą o najbardziej zaawansowane technologie i innowacje. Jeżeli chcemy budować silną gospodarczo Polskę, najpierw musimy zadbać o zdrowie obywateli.

 

O Kongresie

I Kongres Zdrowia organizowany przez Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej odbędzie się w warszawskim hotelu Sheraton, pod hasłem „Zdrowy obywatel, zdrowa Polska”. W warsztatach i spotkaniach Kongresu wezmą udział eksperci z zakresu medycyny, ekonomii oraz administracji publicznej. W trakcie dwudniowych obrad poruszymy tematy ważne z perspektywy państwa i obywateli. Głównym celem Kongresu jest pokazanie, że silna gospodarka może opierać się jedynie na zdrowym społeczeństwie.

 

Elementem wyróżniającym Kongres jest jego innowacyjna formuła, w której debaty plenarne są poprzedzone kilkumiesięcznymi pracami i dyskusjami grup eksperckich skupionymi na poszczególnych zagadnieniach. Następnie pierwszego dnia Kongresu będą one omówione, a kluczowe obserwacje i rekomendacje zostaną zebranew zwarte opracowanie i przedstawione w ramach debaty plenarnej drugiego dnia.

 

Organizatorem Kongresu są Pracodawcy RP, natomiast współorganizatorami: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Grupa LUX MED, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Polska Federacja Szpitali, Porozumienie Zielonogórskie, Pracodawcy Medycyny Prywatnej oraz dziennik Rzeczpospolita. Partnerem merytorycznym Kongresu jest Instytut Zdrowia i Demokracji.

 

 

Kontakt:

Biuro Prasowe

I Kongres Zdrowia Pracodawców RP

mail:

 

www.kongreszdrowia.pl