English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP uczestniczą w konsultacjach poświęconych konsekwencjom wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

01-09-2016

(fot.: KPRM)

 

Dnia 29 sierpnia 2016 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie partnerów dialogu społecznego w sprawie zagrożeń i szans płynących z Brexitu. Uczestnicy dyskutowali o różnych scenariuszach dla Polski wynikających z tego procesu, a także definiowali polskie interesy, o które trzeba by zadbać w przyszłych negocjacjach. Pracodawców RP reprezentował Wiceprezydent Janusz Pietkiewicz.

 

W obradach udział wzięli także ministrowie, m.in. Mateusz Morawiecki, Wicepremier i Minister Rozwoju; Paweł Szałamacha, Minister Finansów; Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Mariusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji; Konrad Szymański, Sekretarz Stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Beata Kempa, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zaprezentowali oni stanowiska swoich resortów odnośnie do kwestii Brexitu i jego wpływu na poszczególne sektory polskiej gospodarki oraz aspekty polityki krajowej i zagranicznej.

 

Ponadto strona rządowa ogłosiła powołanie dwóch zespołów roboczych poświęconych tym zagadnieniom. Pracodawcy RP zadeklarowali swoją gotowość oraz chęć współpracy w tym zakresie.

 

Jak podkreślał Janusz Pietkiewicz należy skupić się na trzech kluczowych kwestiach: budowaniu nowego ładu ekonomicznego i politycznego, kształtowaniu relacji UE z Wielką Brytanią – gdzie Polska ogromną rolę do odegrania – oraz na dyskusji nad przyszłym kształtem wspólnoty europejskiej.

 

Podczas debaty Pracodawcy RP zaprezentowali również wspólne stanowisko Polskiej Rady Przedsiębiorczości przygotowane na potrzeby obrad Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli, w którym pracodawcy apelują o dialog wszystkich partnerów społecznych zarówno na niwie krajowej jak i na arenie europejskiej.