English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Apel Pracodawców RP do premiera o zmiany w ustawie zwiększającej stawkę podatku VAT

07-10-2010

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej apelują do Premiera o wprowadzenie zmian w ustawie zwiększającej stawki podatku VAT, które ograniczą negatywne konsekwencje samego procesu przejścia na wyższą stawkę.

 
Zdajemy sobie sprawę z sytuacji finansowej budżetu państwa i podzielamy opinię rządu, że niezbędne są pilne zmiany, które uchronią nas przed przekroczeniem tzw. progów ostrożnościowych. Nie satysfakcjonuje nas fakt, że rząd ograniczył się jedynie do poszukiwania dodatkowych źródeł przychodów poprzez zwiększanie obciążeń podatkowych. Negatywnie oceniliśmy pomysł podniesienia stawek podatku VAT, choć dziś wiemy, że jest to nieuniknione.

 

Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że od nowego roku będą musieli płacić wyższe podatki. Nie jest to powód do zadowolenia, ale akceptujemy te konieczność ze względu na dobro finansów państwa. Zwracamy jednak uwagę, że sam proces przejścia stawek na wyższy poziom powoduje cały szereg trudności i generuje znaczne dodatkowe koszty biurokratyczne. Chcąc ich uniknąć lub przynajmniej ograniczyć, proponujemy pakiet zmian o charakterze technicznym, które uczynią mniej dotkliwym proces zmiany stawek podatkowych VAT.

 

Oto nasze propozycje zmian:

1. Do czynności podlegających opodatkowaniu stosuje się stawkę, która obowiązuje w dniu wydania towaru lub wykonania usługi.
2. W przypadku, gdy przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi powstał obowiązek podatkowy o którym mowa w art. art. 19-21 ustawy zmienianej,
w art.1, stosuje się stawkę obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. art. 19-21 ustawy zmienianej w art.1. Przepis zdanie pierwsze stosuje się z uwzględnieniem podstawy opodatkowania, o której mowa w art. art.29-32.
3. W przypadku, gdy przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi wystawiono fakturę, zgodnie z art. 106 ustawy zmienianej w art.1, stosuje się stawkę obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Przepis zdanie pierwsze stosuje się z uwzględnieniem podstawy opodatkowania, o której mowa w art. art. 29-32.
4. W przypadku świadczeń rozliczanych w okresach rozliczeniowych, w trakcie których następuje zmiana stawki, których należność jest obliczana na fakturze wystawianej po zakończeniu okresu rozliczeniowego na podstawie cen jednostkowych ustalonych w publicznie dostępnych cennikach, zastosowanie ma stawka obowiązująca w dniu wykorzystania jednostek.
5. Umożliwienie dostawcom usług telekomunikacyjnych publicznego ogłaszania zmian warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych związanych z podniesieniem podatku VAT, zamiast obecnie funkcjonującego obowiązku powiadamiania indywidualnego.

 

Szczegóły wraz z uzasadnieniem na