English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Przedsiębiorcy coraz gorzej oceniają klimat dla biznesu – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców

30-09-2016

Wrzesień przyniósł pogłębienie spadku oceny bieżącej sytuacji biznesowej oraz pogorszenie ich oczekiwań w odniesieniu do najbliższego półrocza. Jedyną pozytywną wiadomością jest to, że firmy nadal planują zatrudniać nowych pracowników oraz zwiększać poziom zatrudnienia – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

 

We wrześniu 2016 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 94,2 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 99,2 pkt w sierpniu bieżącego roku. Pogorszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona z 92,2 pkt w poprzednim miesiącu do 87,3 pkt we wrześniu.

 

Główne wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców – dane z września 2016 r.

 


 

Najnowszy, wrześniowy odczyt Indeksu świadczy o tym, że sierpniowe pogorszenie nastrojów ankietowanych przedsiębiorców nie było związane ze zdarzeniami jednorazowymi, lecz wpisywało się w szerszy negatywny trend. O ile jednak zaobserwowane w poprzednim miesiącu spadki były stosunkowo umiarkowane, te wrześniowe przybrały znaczące rozmiary. Wskaźniki oceny zarówno bieżącej, jak i przyszłej sytuacji osiągnęły bowiem najniższe wartości w historii badania (które jest prowadzone od marca 2014 roku). Rozmiar spadku subindeksu obrazującego zmianę koniunktury gospodarczej w ujęciu miesiąc do miesiąca był największy od lutego br., a wartość wskaźnika odnoszącego się do prognoz na najbliższe półrocze zmniejszyła się najbardziej od grudnia 2015 r. Zwiększył się również odsetek firm wstrzymujących się z inwestycjami lub planujących redukcję nakładów na te cele. Jednak pomimo coraz mniej korzystnej oceny klimatu biznesowego oraz inwestycyjnego wciąż przeważająca część uczestniczących w badaniu przedsiębiorców zamierza zwiększać poziom zatrudnienia, a ich plany związane z rekrutacją pracowników są nawet ambitniejsze niż w dwóch poprzednich miesiącach br.

 

Jako główne przeszkody utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej, które wpływają na negatywną ogólną ocenę bieżącego klimatu koniunktury biznesowej, przedsiębiorcy wskazują najczęściej niestabilne oraz niepewne przepisy prawa, nadmierne obciążenia fiskalne oraz parafiskalne z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, brak spójnej oraz konsekwentnie realizowanej polityki państwa w zakresie pobudzania rozwoju firm oraz wsparcia innowacji, a także zbyt dużą zmienność kursu walutowego.

 

W przekroju branżowym, stosunkowo pozytywnie prezentują się wyniki branży finansowej, profesjonalnych usług dla biznesu, a także handlu. Fatalne nastroje panują natomiast w budownictwie oraz przemyśle. Firmy z branży budowlanej sygnalizują narastanie problemów z zatorami płatniczymi. Sektor przemysłowy coraz boleśniej zaczyna natomiast odczuwać zastój inwestycyjny, co przekłada się na spadek zamówień – to natomiast prowadzi do tego, że przedsiębiorstwa te same również przestają inwestować. Poważnym problemem jest również zastój w wydatkowaniu środków z Unii Europejskiej. Pogarsza się również koniunktura w branży transportowej, dla której ostatnie kwartały były momentem oddechu po zawirowaniach związanych z utrudnieniami w funkcjonowaniu zagranicą. Firmy te w coraz większym stopniu zmagają się z niedostatkiem mechaników oraz kierowców. Wskazują one również na to, że zaangażowanie polskich władz publicznych w ochronę ich interesów zagranicą jest zdecydowanie niedostateczne, przez co warunki operowania na zagranicznych rynkach stają się coraz trudniejsze, m.in. ze względu na zbyt surowe oraz nieadekwatne kary nakładane na polskich przewoźników z konfiskatą pojazdów włącznie.

 

Ocena ogólna bieżącej sytuacji biznesowej            Ocena sytuacji przyszłej w perspektywie 6 miesięcy