English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy RP powołali Zespół ds. BHP

04-10-2016

W ramach Pracodawców RP został utworzony Zespół ds. BHP. Ta inicjatywa to nie tylko odpowiedź na oczekiwania naszych firm członkowskich, ale też wyraz naszego zaangażowania w problematykę bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Chcemy również w ten sposób wzmocnić głos pracodawców w debacie nad przyszłym kształtem warunków pracy w Polsce.

 

Zespół ds. BHP będzie zrzeszał ekspertów zaangażowanych w tematykę bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajmie się on problemami dotyczącymi środowiska pracy i występujących w nim zagrożeń. Przedmiotem jego pracy będą obowiązujące regulacje prawne, które w wielu aspektach są archaiczne i nie odpowiadają warunkom funkcjonowania współczesnych firm. Z tego względu, w naszej ocenie obecne przepisy nie spełniają swojej roli i wymagają modyfikacji. Dlatego celem Zespołu powinno być wypracowanie rekomendacji zmiany prawa, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

 

Zakres prac Zespołu będzie obejmował zagadnienia praktyczne wynikające z faktycznych problemów współczesnego BHP i wielozagrożeniowych stanowisk pracy, uwzględniając m.in.:

 

  • zakres oraz skuteczność prowadzenia szkoleń BHP,
  • działania wspomagające i rekomendacje dla jednostek nadzoru rynku,
  • narzędzia i praktyki umożliwiające ocenę poprawności doboru i użytkowania ochron,
  • analizę wyników badań projektów realizowanych przez krajowe jednostki w zakresie BHP i wparcie ich wdrażania dla potrzeb poprawy bezpieczeństwa,
  • promowanie dobrych praktyk w zakresie BHP w mediach i prasie branżowej,
  • zalecenia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony pracowników z uwzględnieniem nietypowych oraz trudnych do wyeliminowania zagrożeń,
  • interpretację dopuszczalnych poziomów zagrożeń na stanowiskach pracy.

 

Przewodniczącym Zespołu ds. BHP został Pan Rafał Hrynyk z Działu Badań i Rozwoju spółki 3M Wrocław. W pracach Zespołu będą także uczestniczyć m.in. Pan Tadeusz Zając oraz Pan Witold Polkowski, eksperci Pracodawców RP specjalizujący się w problematyce BHP. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do włączenia się w prace Zespołu. Informujemy również o tym, że pierwsze spotkanie inicjujące prace tego gremium zaplanowano na 25 października br. w siedzibie Pracodawców RP.

 

Liczymy na to, że Zespół stanie się platformą współpracy oraz promowania wiedzy i dobrych praktyk z zakresu BHP. Jesteśmy przekonani o tym, iż Zespół może być wsparciem merytorycznym dla decydentów politycznych, a przygotowane przez niego rekomendacje mogłyby stanowić cenny wkład w przyszłe prace legislacyjne nad zmianą obowiązujących regulacji. Mamy nadzieję, że to nowe gremium powołane w ramach Pracodawców RP przyczyni się do poprawy warunków BHP w Polsce.