English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Uzdrowić system i pracownika – „Rzeczpospolita” o Kongresie Zdrowia

04-10-2016

Zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia przez państwo, ale i przez przedsiębiorców, postulują eksperci I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP – informuje „Rzeczpospolita”.

 

Ponad 80 propozycji rozwiązań mających pomóc w usprawnieniu systemu ochrony zdrowia znalazło się w „Księdze rekomendacji”, którą w ostatnim dniu Kongresu eksperci przekazali ministrowi zdrowia Konstantemu Radziwiłłowi. 120 naukowców, lekarzy, ekonomistów i ekspertów pracujących nad opracowaniem księgi zgodziło się, że najpilniejszych zmian wymaga organizacja i zarządzanie służbą zdrowia, ale przede wszystkim jej finansowanie.

 

Dlatego wśród postulatów wypracowanych podczas 16 paneli dyskusyjnych znalazło się zalecenie, by nakłady na ochronę zdrowia zostały zwiększone z 4,5 proc. do minimum 6 proc. PKB, czyli średniej w krajach Organizacji Wspólnoty Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

 

Wśród postulatów Kongresu znalazło się też urealnienie wyceny świadczeń zdrowotnych. Eksperci podkreślają, że choć skrócenie hospitalizacji i większą pewność skuteczności można uzyskać dzięki nowoczesnym terapiom, przetargi publiczne oraz wyceny Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji koncentrują się na koszcie tu i teraz.

 

Według ekspertów elementem sprawnego systemu ochrony zdrowia jest zaangażowanie sektora prywatnego, a dostęp świadczeniodawców publicznych, samorządowych i prywatnych do systemowych środków finansowych powinien być równoprawny. To wyjątkowo ważne dzisiaj, w przeddzień wielkiej reformy, która gwarancję finansowania ze środków publicznych da tylko placówkom, które wejdą do tzw. sieci szpitali.

 

Podczas panelu „Dodatkowa refundacja leków w programach zdrowotnych pracodawców” podkreślali, że w wielu przypadkach pacjent jest równocześnie pracownikiem, a jego stan zdrowia może być zależny także od działań podejmowanych przez pracodawcę. Dlatego badania w ramach medycyny pracy powinny umożliwiać wykrywanie współczesnych chorób cywilizacyjnych, nie tylko powiązanych z pracą, co wymaga zmian w liście wykonywanych obecnie badań.

 

Paneliści podkreślali, że firmy, które zdecydowały się zainwestować w profilaktykę zdrowotną swoich pracowników, bardzo na tym skorzystały, m.in. dzięki obniżeniu absenteizmu, czyli nieobecności w pracy z powodu choroby, jak i prezenteizmu, który obniża wydajność w pracy nawet do 60 proc.

 

Eksperci zgodzili się, że ogromną rolę w profilaktyce odgrywają także dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne finansowane przez pracodawców: – Podmiotowy udział sfery biznesu w działaniach prozdrowotnych może skutecznie wspierać zarówno programy edukacyjne, jak i konsumentów w zakresie stosowania w praktyce zasad zdrowego stylu życia, jednocześnie przyczyniając się do zapewnienia prozdrowotnego wpływu środowiska na zachowanie jednostki – dodaje prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

 

Uczestnicy Kongresu zwrócili uwagę na fakt, że innowacyjność, będąca priorytetem obecnego rządu powinna być rozpatrywana zarówno w odniesieniu do nowoczesnych terapii, jak i rozwiązań w samym systemie opieki zdrowotnej.

 

Dorota Hryniewiecka-Firlej, prezes firmy Infarma, podkreślała, że innowacja, czyli nowy lek, będący znaczącym postępem w leczeniu w stosunku do aktualnie obowiązującego standardu, wymaga wielu lat pracy, ogromnych nakładów finansowych i wiedzy. – Musimy zachować właściwe proporcje i traktować innowacje jako długoterminową inwestycję w zdrowie – zaznacza Dorota Hryniewiecka-Firlej.

 

Artykuł jest dostępny tutaj.