English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Europejski Program Rozwoju Przedsiębiorstw Rynku Mięsnego

10-10-2016

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęli realizację Europejskiego Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Rynku Mięsnego, współfinansowanego z środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 31.12.2017 r. Wartość projektu: 1 966 152,82 zł.

 

Celem głównym projektu jest rozwój i zwiększenie konkurencyjności 120 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski działających na rynku mięsnym poprzez wdrożenie zarządzania strategicznego. Według danych OECD/FAO w latach 2015-2024 prognozowany jest 12% wzrost produkcji mięsa na rynkach światowych (Agricultural Outlook 2015-2024). Nie bez powodu Ministerstwo Gospodarki wpisało produkcję żywności aż w dwie Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS 4 i KIS 5) zwracając m.in. uwagę na: „Nowe metody i technologie przetwórstwa dla produktów z udziałem mięsa o podwyższonej wartości dietetycznej”, „Nowe technologie produkcji, pakowania, przechowywania wydłużające trwałość produktów żywnościowych i zwiększające bezpieczeństwo żywnościowe”, a także „Optymalizacja procesów produkcji i przetwórstwa zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju” oraz „Innowacyjne systemy monitorowania przebiegu procesu produkcji żywności oraz oceny jakości surowców spożywczych i produktów gotowych”.

 

Dzięki realizacji projektu nastąpi istotny wzrost liczby MMSP działających na rynku mięsnym, wykorzystujących wsparcie partnerów społecznych przy realizacji działań wspierających rozwój ich przedsiębiorstw. Mając na uwadze powyższe dane, szczególnie ci „najmniejsi” mikro i mali przedsiębiorcy działający na rynku mięsnym dzięki funduszom z UE będą mieli możliwość opracowania własnych planów rozwojowych i wdrożenie efektywnego zarządzania, które pozwolą na dalszy rozwój ich firm na szybko rozwijającym się rynku mięsnym. Oprócz realizacji celu szczegółowego PO WER wpłyną w ten sposób synergistycznie na rozwój Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Opracowane w ramach projektu szczegółowe potrzeby rozwojowe, szkoleniowe i doradcze przedsiębiorstw dzięki szerokiemu upowszechnieniu w ramach projektu pozwolą dostosować ofertę szkoleniową i inwestycyjną w regionach do potrzeb przedsiębiorstw działających na rynku mięsnym co wpłynie na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania w regionach.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Panią Ewą Płodzień Pałasz  pod numerem telefonu  22 518 87 42.

 

Projekt Pracodawców RP realizowany jest  w partnerstwie z Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!