English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Platforma HR z Ministrem Zielenieckim dyskutowała o nowych kodeksach pracy

18-10-2016

Tematem ostatniego posiedzenia Platformy HR Pracodawców RP były niedawno rozpoczęte prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, której celem jest przygotowanie dwóch nowych kodeksów pracy – indywidualnego i zbiorowego. W spotkaniu uczestniczył Pan Marcin Zieleniecki, Podsekretarz Stanu w MRPiPS, pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

 

Pan Minister powiedział, że jest świadomy tego, iż prawo pracy nie obowiązuje w próżni. Dlatego konstruując nowe przepisy trzeba mieć również na uwadze szereg innych regulacji, które mają wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. Dotyczy to m.in. systemu ubezpieczeń społecznych oraz systemu podatkowego. W tym kontekście przywołany został przykład prawa zamówień publicznych, jako ustawy, która także ma pośredni wpływ na rynek pracy i sytuację pracowników. Ponadto podczas dyskusji zwrócono uwagę na zapowiadaną przez rząd likwidację podatku liniowego oraz plany wprowadzenia jednolitego podatku, co może uderzyć w osoby samozatrudnione.

 

 

W opinii Ministra Zielenieckiego obciążenia publiczno-prawne muszą być sprawiedliwe i nie powinny różnicować form zarobkowania. Dodatkowo, w jego opinii, należy oczyść prawo z różnego rodzaju zachęt do stosowania umów cywilnoprawnych. Członkowie Platformy HR zaznaczyli jednak, że to obowiązujące, sztywne przepisy z zakresu prawa pracy stanowią zachętę do korzystania z zatrudnienia niepracowniczego. To właśnie regulacje dotyczące umów bezterminowych są przyczyną tzw. ucieczki od prawa pracy w umowy cywilnoprawne czy nawet szarą strefę.

 

Zdaniem Ministra Zielenieckiego w ramach Komisji Kodyfikacyjnej trzeba będzie rozstrzygnąć o zakresie podmiotowym nowego prawa pracy i koncepcji stosunku pracy. Jego zdaniem należy poddać pod dyskusję obecne znamiona stosunku pracy, w tym przesłankę podporządkowania, która powinna dotyczyć też zależności ekonomicznej. Pan Minister Zieleniecki zadeklarował jednocześnie, że prawo pracy nie będzie ingerować w prawo cywilne i nie ma zagrożenia tzw. zjawiskiem ekspansji prawa pracy. Jak przyznał, kluczowe jest jednak to jakie kryterium zastosować, aby oddzielić przysłowiowe ziarno od plew, czyli umowy zawarte zgodnie z prawem od zdarzających się na rynku nadużyć. Kolejnym wyzwaniem dla Komisji będzie ustalenie zakresu przedmiotowego nowej regulacji – przykładowo czy powinny się w niej znaleźć przepisy z zakresu BHP, czy też należy je przenieść do ustawy. Pan Minister opowiedział się za tym drugim rozwiązaniem, do kodeksu miałaby być natomiast włączona ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

 

Poparł również zgłaszane przez Pracodawców RP postulaty dotyczące wprowadzenia ułatwień dla małych pracodawców. Przyznał, że w określonych sytuacjach taka dyferencjacja jest możliwa i jak najbardziej uzasadniona, przykładowo w odniesieniu do instytucji przywrócenia do pracy, która powinna w mniejszym stopniu dotyczyć małych firm. Pan Minister Zieleniecki pozytywnie ocenił nasze propozycje dotyczące potrzeby ożywienia prawa układowego w Polsce. Zgodził się z koniecznością wprowadzenia klauzul derogacyjnych oraz innych rozwiązań uelastyczniających regulacje ustawowe. Ponadto zdaniem Pana Ministra nowy kodeks pracy nie powinien być aż tak szczegółowy jak obecny. Należy go zdecydowanie odchudzić, pozostawiając więcej przestrzeni do dialogu dla partnerów społecznych i prawa układowego.

 

Pan Minister jest optymistycznie nastawiony do prac Komisji Kodyfikacyjnej, ponieważ uczestniczą w nich wybitni fachowcy, zarówno ze strony pracodawców, jaki i związków zawodowych, którzy pomimo dzielących ich równic potrafią się porozumieć i wypracować wspólne rozwiązania. Wszyscy członkowie Komisji są zgodni co do tego, że przyszłe regulacje dotyczące prawa pracy muszą być nowoczesne i odpowiadać potrzebom obu stron stosunku pracy oraz aktualnym wyzwaniom stawianym przez rynek pracy. Pan Minister zaznaczył, że Komisja prowadzi prace merytoryczne, a ich efektem będą konkretne projekty. Natomiast ich dalsze losy będą zależały od negocjacji prowadzonych w ramach Rady Dialogu Społecznego oraz rządowego procesu legislacyjnego.

 

Podczas posiedzenia Platformy HR zostały także przedstawione najważniejsze postulaty Pracodawców RP dotyczące nowych kodeksów pracy. Liczymy na to, że nasze propozycje zostaną uwzględnione w przygotowywanych projektach, a głos pracodawców będzie szanowany w debacie nad  kształtem nowego prawa pracy w Polsce.

 

Poniżej znajdą Państwo prezentację dotyczącą tematyki poruszanej w czasie posiedzenia.