English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Podsumowanie pierwszego roku Rady Dialogu Społecznego

19-10-2016

 

W Pałacu Prezydenckim, w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, podczas którego nastąpiło przekazanie przewodnictwa w Radzie i podsumowania minionego roku.

 

Posiedzenie rozpoczęło się od powołania do Rady nowego członka ze strony rządowej – szefowej gabinetu premier Beaty Szydło Elżbietę Witek. Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że Elżbieta Witek będzie w Radzie Dialogu Społecznego „wartością dodaną”.
 

Prezydent Duda również  podkreślił znaczenie RDS. Rada Dialogu Społecznego to ciało niezwykle ważne i niezwykle potrzebne w polskim państwie, które zastąpiło funkcjonującą przez wiele lat formułę Komisji Trójstronnej, formułę, która, jak wszyscy państwo wtedy zgodnie twierdziliście, wyczerpała się powiedział.
 

Po wystąpieniu Pana Prezydenta Dudy i Premier Beaty Szydło, Prezydent Pracodawców RP, dr Andrzej Malinowski, podsumował rok działalności RDS.
 

Pierwszy rok funkcjonowania RDS wymyka się jednoznacznej ocenie. Na plus z pewnością należy zaliczyć reaktywację trójstronnego dialogu oraz wzrost znaczenia i rangi zinstytucjonalizowania dialogu, a także większą aktywność i zaangażowanie decydentów po stronie rządowej – powiedział Prezydent Malinowski.
 

Prezydent Pracodawców RP wymienił również minusy minionego roku.Po stronie minusów należy wspomnieć o licznych przypadkach pomijania RDS w procesie konsultacji. Czynił to zarówno Rząd, co stanowi złamanie przepisów o ustawie o RDS, jak i Sejm – wbrew zapowiedziom Marszałka Sejmu o woli współpracy i uwzględniania opinii Rady – stwierdził Prezydent Malinowski.
 

Było to ostatnie posiedzenie pod przewodnictwem Piotra Dudy, przewodniczącego NSZZ „Solidarność”. Kierowanie Radą przejął przedstawiciel pracodawców – Prezydent Konfederacji Lewiatan, Henryka Bochniarz.