English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Europejski filar praw socjalnych i wyzwania europejskiego rynku pracy

21-10-2016

 

W poniedziałek 17 października 2016 r. w siedzibie Pracodawców RP odbyła się debata przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w Polsce na temat europejskiego filara praw socjalnych. Spotkanie poprowadzili członkowie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: Wiceprezydent Pracodawców RP Janusz Pietkiewicz (Grupa Pracodawców), Andrzej Adamczyk (Grupa Pracowników) i Krzysztof Balon (Grupa Innych Podmiotów).

 

Celem debaty była wymiana opinii na temat najpilniejszych wyzwań społecznych i gospodarczych na szczeblu krajowym i europejskim oraz roli europejskiego filara praw socjalnych w odpowiadaniu na nie.

 

 

Debata w Polsce była jedną z 28 krajowych dyskusji z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego odbywającymi się w całej Unii Europejskiej od września do października 2016 r.

 

Zalecenia sformułowane podczas tych debat zostaną uwzględnione w poświęconej temu zagadnieniu opinii EKES-u na zlecenie Komisji Europejskiej, która ma zostać przyjęta w styczniu 2017 r. Opinia będzie dotyczyć szeregu kwestii: przyszłości pracy w kontekście zmieniających się realiów świata pracy.