English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Biznes nadal w słabych nastrojach

27-10-2016

Początek ostatniego kwartału br. przyniósł kontynuację negatywnych tendencji z poprzednich miesięcy. Wskaźniki oceny bieżącej oraz oczekiwań na przyszłość osiągnęły najniższe poziomy w historii badania – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

                                                                                                                                                            

W październiku 2016 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 93,1 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 94,2 pkt we wrześniu bieżącego roku. Pogorszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona z 87,3 pkt w poprzednim miesiącu do 85,6 pkt we wrześniu.

 

Główne wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców – dane z października 2016 r.

 

Po przejściowym polepszeniu nastrojów przedsiębiorców w połowie roku, od sierpnia nieprzerwanie pogarsza się ocena zarówno bieżącego, jak i przyszłego klimatu koniunktury gospodarczej. Oba podstawowe wskaźniki Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców ukształtowały się na najniższym poziomie w historii badania, a więc od marca 2014 r. Dynamika spadku wartości tych indykatorów istotnie jednak z zmalała z -5,0 pkt proc. we wrześniu do -1,1 pkt proc. w październiku w przypadku wskaźnika ogólnej oceny bieżącej sytuacji biznesowej oraz z -4,9 do -1,7 pkt proc. w odniesieniu do wskaźnika dotyczącego oczekiwań na najbliższe 6 miesięcy. Uczestniczące w badaniu firmy sygnalizują również, że będą ograniczać wielkość inwestycji oraz liczbę nowotworzonych miejsc pracy, chociaż w zakresie nakładów na środki trwałe zmalała w bieżącym miesiącu przewaga liczebna podmiotów redukujących inwestycje w stosunku do tych, które nadal planują je zwiększać. Głównym źródłem niepewności wpływającej na niekorzystny klimat koniunktury gospodarczej pozostają niestabilne oraz zmieniające się w mało przewidywalny sposób regulacje prawne.

 

Względnie stabilna sytuacja panuje w firmach reprezentujących sektor finansowy, handlowy oraz profesjonalne usługi na rzecz biznesu. W przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność handlową pogorszyły się oczekiwania na przyszłość. Może mieć to związek z trwającymi pracami parlamentarnymi nad projektem ustawy dotyczącej zakazu handlu w niedziele, którego przyjęcie niekorzystnie wpłynęłoby na wyniki finansowe sektora. Mimo to, firmy funkcjonujące w tym obszarze nadal zamierzają realizować kolejne projekty inwestycyjne. Słabsze nastroje przeważają natomiast w przemyśle, a bardzo złe – w budownictwie. Należy oczekiwać, że ten stan rzeczy będzie utrzymywał się aż do czasu odblokowania wydatkowania środków europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej.

 

Ocena ogólna bieżącej sytuacji biznesowej    Ocena sytuacji przyszłej w perspektywie 6 miesięcy