English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Organizacje pracodawców apelują o przesunięcie zakończenia konsultacji projektu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

15-11-2016

Podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, które odbyło się 14 listopada br., przedstawiciele organizacji pracodawców – Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacji Lewiatan oraz Business Center Club – podpisali wspólne stanowisko, w którym zaapelowali do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła o przesunięcie terminu konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym o miesiąc – tj. do 16 grudnia br.

 

Najważniejszym argumentem przemawiającym za przesunięciem terminu konsultacji jest konieczność gruntownej analizy rzeczywistych skutków tej regulacji oraz jej zgodności z normami prawnymi Unii Europejskiej. Strony czekają także na merytoryczną odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na wysłaną na początku października analizę prawną pt. „Możliwości prawne wprowadzenia ograniczeń podmiotowych w zakresie uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”. Odpowiedź otrzymana z Ministerstwa Zdrowia nie odnosi się do przedmiotu analizy, a jedynie informuje, że będzie ona uwzględniona w procesie konsultacji społecznych.

 

Ustawa wprowadza wiele rozwiązań o fundamentalnym znaczeniu dla systemu ochrony zdrowia, dlatego reprezentatywne organizacje pracodawców uważają, że wyłącznie przygotowanie kompletnej analizy, zawierającej rzetelną Ocenę Skutków Regulacji pozwoli na wypracowanie zgodnych z prawem i korzystnych dla pacjentów rozwiązań w zakresie ratownictwa medycznego.

 

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej