English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Posiedzenie Platformy ds. Funduszy Europejskich

01-12-2016

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w kontekście jej wpływu na wydatkowanie funduszy europejskich oraz Baza Usług Rozwojowych były tematami kolejnego posiedzenia  Platformy ds. Funduszy Europejskich  która 29 listopada 2016 r. odbyła się w siedzibie Pracodawców RP.

 

 

 

Spotkanie otworzył Pan Rafał Baniak, Wiceprezydent Wykonawczy Pracodawców RP.  Pierwszą część spotkania poprowadziła  Konstancja Piątkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju. W prezentacji przedstawiła kierunki interwencji w zakresie efektywności wykorzystania środków UE. Proponowany pakiet zmian w Umowie Partnerstwa 2014-2020 oraz programach operacyjnych zakłada m.in. uproszczenie systemu realizacji projektów, realizację komplementarnych projektów, spójny system instrumentów zwrotnych, spójny model planowania inwestycji ze środków UE oraz nacisk na realizację większej ilości innowacyjnych projektów. Wśród głównych celów kształtowania polityki do 2020 r. Dyrektor Piątkowska podkreśliła potrzebę efektywnego wykorzystania środków unijnych oraz stopniowe przechodzenie do bardziej samodzielnych from realizacji polityki rozwoju.

 

Z kolei Pan Rafał Kamiński, Zastępca Dyrektora Departamentu Usług Rozwojowych  w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawił kompleksowe założenia Bazy Usług Rozwojowych (BUR).  Baza jest narzędziem które ma na celu zapewnienie powszechnego dostępu do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty tak, aby każdy przedsiębiorca (instytucja) lub zainteresowana osoba prywatna mogła w sposób prosty i szybki wyszukać propozycję rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb (uslugirozwojowe.parp.gov.pl). Uruchomienie Bazy Usług Rozwojowych stanowi realizację zobowiązania przyjętego przez stronę polską w ramach podpisanej dnia 23 maja 2014 r. Umowy Partnerstwa w sprawie programowania perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Zgodnie z powyższą umową Baza stanowi centralny element krajowego systemu zapewniania jakości usług rozwojowych. Obecnie uruchomiona Baza Usług Rozwojowych w oparciu o nowe kryteria posiada prawie 900 dostawców oraz średnio ponad 6 tys. aktualnych usług.

 

W podsumowaniu posiedzenia Ewa Płodzień–Pałasz, p.o. Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Pracodawców RP przedstawiła główne projekty realizowane przez organizację. Obecnie Pracodawcy RP realizują projekt szkoleniowy z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego skierowane do Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw („PPP dla MMSP”). Jego celem jest budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez wzrost kompetencji pracowników z zakresu przedsięwzięć PPP. Kolejny projekt MAK – Mazowiecka Akademia Kompetencji, to szansa na zdobycie  przez pracowników przedsiębiorstw kompetencji branżowych w zakresie obsługi programów komputerowych lub języka angielskiego, dzięki udziałowi w praktycznych i autoryzowanych szkoleń IT i językowych.