English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Zmiana podatku VAT nie musi generować dodatkowych, olbrzymich kosztów

19-10-2010

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, zaniepokojeni projektem nowelizacji ustawy budżetowej, w listach do ministra infrastruktury, Cezarego Grabarczyka, przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych Pawła Arndta oraz prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anny Streżyńskiej apelują o wprowadzenie odpowiednich zmian, które nie narażałyby przedsiębiorców na dodatkowe, olbrzymie koszty związane z podniesieniem podatku VAT.

 

 

Zdaniem Pracodawców RP, projekt ustawy w obecnym kształcie pociąga szczególnie negatywne konsekwencje dla takich branż, jak telekomunikacja, energetyka, nadawcy telewizji cyfrowej i kablowej, dostawcy usług internetowych, przemysł tytoniowy. W naszej ocenie niezbędne jest wprowadzenie do projekt przepisów przejściowych uwzględniających ich specyfikę.

 

 

Główny problem stanowią okresy rozliczeniowe stosowane w umowach z klientami, rzadko pokrywające się z miesiącami kalendarzowymi. Powstaje wątpliwość, jak rozliczyć okres, który w połowie przypada na grudzień 2010r., a w połowie na styczeń 2011r.? Druga niejasna sytuacja dotyczy opłaty abonamentowej, którą pobiera się z góry, natomiast świadczenie usługi jest rozliczane za okres poprzedni. Z takim stanem rzeczy będziemy mieli do czynienia już w grudniu. Rozwiązaniem byłoby rozliczanie opłat abonamentowych na fakturach wystawionych w 2010 r. według dotychczasowej stawki VAT, oraz zastosowanie nowej stawki w przypadku faktur wystawionych w roku 2011. Natomiast podatek za wykonane usługi (np. połączenia telefoniczne) powinien być naliczony według stawki obowiązującej w roku wykonania konkretnej usługi, czyli w 2010 r. według dotychczasowej stawki, a w 2011r. według nowej.

 

 

Zwracamy także uwagę na fakt, iż czas pozostały do przewidywanego wejścia w życie ustawy uniemożliwia przedsiębiorcom wypracowanie rozwiązań, które pozwolą na wprowadzenie i poinformowanie o nowych stawkach podatku w sposób zgodny z obowiązującym prawem, a przede wszystkim w sposób najmniej uciążliwy dla konsumentów. Koszt takiej akcji, w przypadku przedsiębiorców świadczących usługi telefonii komórkowej, telewizji kablowej, platform cyfrowych czy Internetu, jest liczony w setki milionów złotych, zostanie ostatecznie przerzucony na klientów. Efektem tego marnotrawstwa, oprócz uszczuplenia bazy podatkowej z tytułu podatku CIT, będzie zasypanie skrzynek pocztowych około 15 milionów gospodarstw domowych, nierzadko korzystających z kliku usług, pismami informującymi w każdym przypadku dokładnie o tym samym wydarzeniu: zmianie stawki VAT. Ponadto, dopełnienie obowiązku informacyjnego w obecnie obowiązującej „papierowej” formie doprowadzi również do niepotrzebnego obciążenia środowiska: to nieuwzględniona w żadnej ustawie konieczność poświęcania setek tysięcy drzew na setki milionów kartek potrzebnych do wydrukowania pism, kopert, regulaminów, aneksów, to znaczne zużycie energii i emisja CO² liczona w setkach ton. Można to zrobić prościej – poprzez wprowadzenie do projektu obowiązku publicznego poinformowania o zmianach cen w związku ze zmianą VAT, zamiast obecnego pisemnego powiadamiania klientów.

 

 

Kolejny problem dotyczy opodatkowania produktów tytoniowych. Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym wyroby tytoniowe mogą być wprowadzone do obrotu m.in. pod warunkiem umieszczenia na nich ważnych znaków akcyzy (tzw. banderol), które są przypisane do konkretnego roku. Znaki akcyzy z roku poprzedniego mogą być sprzedawane wyłącznie do końca lutego roku kolejnego, co oznacza, że banderole z roku 2010 będą mogły być w obrocie do ostatniego dnia lutego roku 2011. Opisany powyżej mechanizm wymiany banderol powinien być przeanalizowany pod kątem zapowiadanego wprowadzenia nowej stawki VAT, ponieważ jego nieuwzględnienie może wypaczyć charakter podatku VAT i prowadzić do poważnych wątpliwości prawno-podatkowych a ponadto spowodować turbulencje na rynku wyrobów tytoniowych, co może mieć negatywne skutki dla budżetu państwa.


Stawka podatku VAT ma wzrosnąć z 22 proc. do 23 proc. już od 1 stycznia 2011 roku. Tymczasem paczki papierosów, oznaczone banderolą z 2010 roku oraz z nadrukowaną ceną, która wyznaczona jest m.in. w oparciu o obowiązujące obecnie stawki VAT oraz akcyzy, mogą być sprzedawane do końca lutego 2011 r. W nadrukowanej cenie została zatem uwzględniona stawka podatku VAT obowiązująca w 2010 roku, czyli 22 proc. Ponieważ w świetle obowiązujących przepisów, cena nadrukowana na paczce jest jedyną, po której wyroby tytoniowe mogą być sprzedane konsumentowi i nie ma możliwości zmiany ceny w przypadku podniesienia podatku VAT, istnieje realne zagrożenie, że ponad sto tysięcy punktów sprzedaży w całej Polsce zostanie pozbawionych prawa pełnego przeniesienia podwyżki VAT na konsumenta, co stoi w sprzeczności z charakterem tego podatku. W celu uniknięcia problemów prawno-podatkowych oraz turbulencji w obrocie wyrobami tytoniowymi warto rozważyć wprowadzenie możliwości sprzedaży wszystkich produktów tytoniowych ze stawką VAT na poziomie 22 proc. przez okres legalnej sprzedaży wyrobów z banderolami 2010 roku - czyli do końca lutego 2011 roku. To oznaczałoby, że nowa stawka VAT 23 proc. na wyroby tytoniowe powinna być efektywna od 1 marca 2011 r.


Takie rozwiązanie pozwoli na zachowanie neutralnego dla przedsiębiorców charakteru podatku VAT i zapewni jego zgodność z przepisami wspólnotowymi.
W opinii Pracodawców RP postulowane zmiany legislacyjne zminimalizują negatywny, społeczny odbiór zmiany stawek podatkowych. Pomogą również zapobiec marnotrawieniu cennych zasobów naturalnych, unikniemy generowania niepotrzebnych kosztów zarówno przez przedsiębiorców, jak i konsumentów.