English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Propozycja zmniejszenia wydatków Funduszu Pracy jest nie do przyjęcia

20-10-2010

Pracodawcy RP sprzeciwiają się propozycji zmniejszenia wydatków Funduszu Pracy. - Nasz protest wysłaliśmy do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny - poinformował ekspert Pracodawców RP, Piotr Rogowiecki. Protest przyniósł efekt, bowiem Komisja negatywnie zaopiniowała zaproponowany przez resort finansów plan wydatków Funduszu Pracy na 2011 rok. To jednak dopiero pierwszy krok do pełnego sukcesu.

 
Pomysł resortu finansów, by zmniejszyć wydatki na aktywną walkę z bezrobociem z 7 mld zł do ok. 3,2 mld zł jest w warunkach relatywnie wysokiej stopy bezrobocia niezrozumiałe. Tym bardziej, że przyszłoroczny wzrost gospodarczy ma się opierać na dynamicznej konsumpcji wspieranej spadkiem bezrobocia do poziomu 9,9 proc. Ograniczenie środków na aktywne formy walki z bezrobociem zmniejszyłyby szansę na realizację tego założenia. Choć rząd sam siebie nazywa proprzedsiębiorczym, to jednak trudno zgodzić się z tym mianem biorąc pod uwagę planowane zmniejszenie puli środków przekazywanych przez urzędy pracy bezrobotnym na założenie własnej firmy z 1,3 mld zł do 200 mln zł.
 
Przypominamy, że celem Funduszu Pracy jest promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa i łagodzenie skutków bezrobocia. Dlatego całkowicie niezrozumiały jest pomysł zmniejszenia środków przeznaczonych na aktywne formy walki z bezrobociem, bowiem tym samym ograniczone zostałyby szanse na osiągnięcie głównego celu Funduszu. Warto także podkreślić, że ponad 90 proc. środków Funduszu Pracy pochodzi ze składek odprowadzanych przez pracodawców. Zatrzymanie środków na rachunku Funduszu Pracy miałoby na celu jedynie poprawienie księgowego stanu finansów publicznych, gdyż te środki nie zostałyby na nic wykorzystane – będą jedynie zamrożone na rachunku FP.