English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pracodawcy są coraz bardziej zainteresowani zatrudnianiem cudzoziemców

24-01-2017

 

Dnia 24 stycznia br. w siedzibie Pracodawców RP odbyło się szkolenie poświęcone aspektom prawnym i praktycznym związanym z zatrudnianiem obcokrajowców w Polsce. Pracodawcy są w coraz większym stopniu zainteresowani zatrudnianiem cudzoziemców, stąd inicjatywa organizacji takiego szkolenia. Także polski rząd zmienia swoją politykę i zamierza bardziej otworzyć się na obcokrajowców, w tym w szczególności na pracowników z Ukrainy.

 

 

 

 

Podczas szkolenia eksperci i praktycy, reprezentujący: Państwową Inspekcję Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Straż Graniczną oraz Work Service i Świat Kadr przedstawili swoje prelekcje. Dotyczyły one zagadnień związanych z sytuacją na polskim rynku pracy, trudnościami w zatrudnianiu obcokrajowców, problematyką podlegania ubezpieczeniom społecznym, uproszoną procedurą zatrudniania cudzoziemców oraz legalnością ich zatrudniania. Podczas szkolenia zostały poruszone problemy (natury prawnej i praktycznej), przed którymi obecnie stają pracodawcy, chcący zatrudnić obcokrajowców.

 

Z uwagi na niedobór pracowników, niski poziom bezrobocia (8,3% w grudniu 2016 r.) oraz pesymistyczne prognozy demograficzne, polscy pracodawcy coraz częściej posiłkują się pracownikami z zagranicy, w szczególności z Ukrainy. Jak wynika z danych Work Service wśród firm, które mają problem z rekrutacją pracowników prawie 40% planuje zatrudnić Ukraińców. Wzrost zainteresowania zatrudnianiem obcokrajowców potwierdzają też dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ubiegły rok był rekordowy pod względem liczby oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi – wydano ich 1,3 mln, z czego zdecydowana większość dotyczyła pracowników z Ukrainy. Natomiast w całym 2015 r. było to 762,7 tys., dla porównania w 2014 r. – 372,9 tys. W 2016 r. wydano także rekordową liczbę zezwoleń na pracę – 123 tys., niemal dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim, z czego 83% dotyczyło Ukraińców.

 

Dla pracodawców zagrożenie stanowi także zjawisko nielegalnego zatrudnienia pracowników, będące przejawem nieuczciwej konkurencji, dlatego istotne jest promowanie wiedzy na temat obowiązujących regulacji prawnych. Co więcej, polscy pracodawcy w niedalekiej przyszłości będą musieli konkurować o pracowników z Ukrainy z pracodawcami z państw Europy Zachodniej. Dlatego należy wprowadzić przepisy ułatwiające podejmowanie cudzoziemcom pracy w naszym kraju.

 

Dobrze, że polski rząd w końcu dostrzegł w cudzoziemcach szansę zamiast zagrożenia i zamierza podjąć odpowiednie kroki w kierunku zachęcenia ich do podejmowania pracy oraz osiedlania się w naszym kraju. Dlatego z niecierpliwością czekamy na szczegóły przygotowywanej przez rząd nowej polityki migracyjnej. Z zadowoleniem przyjęliśmy również decyzję o utrzymaniu uproszczonej procedury oświadczeniowej, czyli zachowaniu dotychczasowych zasad do 2018 r. Prawdopodobnie propozycje te nie rozwiążą wszystkich problemów polskiego rynku pracy, niemniej jednak stanowią odpowiedź na aktualne wyzwania, przed jakimi stoją pracodawcy, borykający się z niedoborem pracowników.