English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Nowi członkowie Pracodawców RP

03-02-2017

Do Pracodawców RP dołączyli nowi członkowie: Euroafrica, PL.2012+ oraz Zachodnia Izba Gospodarcza.

 

  • Euroafrica

 

Euroafrica powstała 1 września 1991 roku na bazie Szczecińskiego oddziału Polskich Linii Oceanicznych. Wyodrębnienie się spółki było konsekwencją transformacji ustrojowej, dokonującej się w Europie Środkowej i Wschodniej na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.

 

Od prawie dwudziestu pięciu lat podstawową działalnością Euroafrica jest świadczenie usług przewozów morskich ładunków. Portami bazowymi wszystkich serwisów są porty polskie. Aktualnie obsługiwane są regularne linie z następującymi krajami: Wielką Brytanią, Szwecją oraz Afryką Zachodnią – z portów bałtyckich i zachodnioeuropejskich. Euroafrica eksploatuje 12-14 statków, a struktura naszej floty pozwala na obsługę różnych ładunków: konwencjonalnych ( w tym sztuk ciężkich i ponadgabarytowych), kontenerów, samochodów ciężarowych, zestawów drogowych i wagonów kolejowych.


 

Zarząd Euroafrica:

Jacek Wiśniewski – Dyrektor Naczelny

Elżbieta Malanowska – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

 

  • PL.2012+

 

Firma PL.2012+ rozpoczęła funkcjonowanie w lutym 2008 roku, jako PL.2012 – spółka celowa Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jej zadaniem była koordynacja przygotowań strony publicznej do EURO 2012 w Polsce. W ich ramach spółka współpracowała ze 173 partnerami.

 

Spółka PL.2012+ od 1 stycznia 2013 roku jest operatorem PGE Narodowego. Firma jest odpowiedzialna m.in za zarządzanie stadionem i nieruchomością zgodnie z przygotowanym i corocznie aktualizowanym biznesplanem, w celu maksymalnego wykorzystania potencjału PGE Narodowego i zapewnienia przychodów w wysokości odpowiedniej na pokrycie kosztów jego funkcjonowania, w tym poddzierżawianie i najem jego poszczególnych części m.in. na cele konferencyjne, rozrywkowe, wynajem biur i inne, a także utrzymanie PGE Narodowego w najwyższej jakości.

 

Prezes Zarządu: Jakub Opara

 

  • Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy

 

Zachodnia Izba Gospodarcza zrzesza blisko 400 Członków – przedsiębiorców, którzy reprezentują różnorodne branże odzwierciedlające strukturę gospodarczą regionu. Organizuje specjalistyczne szkolenia dla przedsiębiorców, spotkania z ekspertami i praktykami, pomaga w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i społecznych – również międzynarodowych. Ponadto organizuje prestiżowy konkurs „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” oraz Wrocławskie Forum Kobiet, którego IV edycja odbędzie się w czerwcu 2016 roku.

 

W październiku 2016 roku Zachodnia Izba Gospodarcza zmieniła nazwę na Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy i odtąd działa w oparciu o dwie ustawy jednocześnie – o izbach gospodarczych oraz związkach pracodawców.

 

Siedziba: Wrocław

Prezes Zarządu: Marek Pasztetnik