English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Stanowisko Pracodawców RP wobec postulowanych zmian w projekcie ustawy o biegłych rewidentach

06-02-2017

Pracodawcy RP wyrażają swoje poparcie dla stanowiska Krajowej Izby Biegłych Rewidentów dotyczącego procesu legislacyjnego i postulowanych nowych zapisów do projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Sprzeciwiamy się tym samym próbom wpłynięcia przez wąską grupę podmiotów z branży doradztwa podatkowego na kształt przedstawionego przez rząd i uzgodnionego ze stroną społeczną projektu ustawy.

 

W naszej ocenie podniesione przez Samorząd Biegłych Rewidentów argumenty są jednoznaczne i wymagają uwzględnienia. Wprowadzenie do ustawy całkowitego zakazu świadczenia usług innych niż badanie przez firmę audytorską, doprowadzi do pogorszenia sytuacji i możliwego upadku dużej części małych i średnich, rodzimych firm audytorskich. Nie ulega również wątpliwości, że w ten sposób pozbawi się ogromną grupę przedsiębiorców profesjonalnych usług doradczych oraz wprowadzi się zamieszanie na rynku kapitałowym i finansowym.
 

Należy wyraźnie podkreślić, iż zarówno obowiązujące od czerwca ub. r. Rozporządzenie UE, jak i rządowy projekt ustawy, zawierają bardzo obszerną listę usług zakazanych. Zatem projekt ustawy już w obecnym kształcie przewiduje zakaz wykonywania przez firmę audytorską i biegłego rewidenta konkretnych usług. Złamanie tego zakazu obwarowane jest dotkliwą karą. Katalog tych zakazanych usług zawiera w sobie m. in. właśnie zakaz świadczenia usług doradztwa podatkowego. Na przestrzeni lat dokładnie zdiagnozowano jakie usługi dotyczą krytycznych obszarów działalności przedsiębiorstwa,w których nie należy i nie wolno łączyć doradztwa z audytem, w celu zachowania niezależności biegłych rewidentów.
 

Całkowity zakaz świadczenia usług innych niż badanie będzie skutkował paraliżem rynków kapitałowego i finansowego, ze względu na brak możliwości podpisywania dokumentów związanych z emisjami papierów wartościowych - w tym prospektów emisyjnych – przez biegłych, dokumentów poświadczających typu comfort letter czy innych dokumentów w ramach procesów kredytowych czy wyliczeń wskaźników spełniania norm finansowych. Takie przykłady można mnożyć.
 

Nasze wątpliwości, jako partnera społecznego, budzi również tryb, w jakim próbuje się wprowadzić zmiany w projekcie ustawy z jawną szkodą dla polskich przedsiębiorców. Nad dokumentem pracowano bowiem przez blisko dwa lata. Powstawał on w ramach demokratycznej i naszym zdaniem transparentnej procedury. Tym bardziej należy uznać za bulwersujący fakt, że dopiero po zakończeniu konsultacji mniejsze lub większe grupki zainteresowanych starają się wypaczyć sens tego projektu i przeforsować za wszelką cenę zmiany, które realizują wyłącznie ich partykularne interesy.

 

W załączniku list Krzysztofa Burnosa Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów do Pana Artura Sobonia Przewodniczącego Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.