English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Rada Ministrów przyjęła SOR

14-02-2017

 

Przyjęcie przez Radę Ministrów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju stanowi zwieńczenie rocznych prac, uzgodnień i konsultacji tego ważnego dokumentu. Postawione w nim diagnozy dotyczące wewnętrznych i zewnętrznych wyzwań rozwojowych, przed którymi stoi polska gospodarka i polskie społeczeństwo, uznajemy za trafne. Strategia odpowiada na nie jednak tylko w części.
 

W największym stopniu SOR odpowiada na potrzeby odświeżenia zasad prowadzenia działalności gospodarczej, w tym odnowę relacji biznesu z administracją. Do tego sprowadza się pakiet ustaw znanych pod nazwą „Konstytucja dla biznesu”. Ustawy te przekazano właśnie do konsultacji społecznych i trzeba przyznać, że zawierają one wiele obiecujących propozycji – w szczególności katalog zasad postępowania urzędników oraz przedsiębiorców.
 

Oczywiście „Konstytucja dla biznesu” stanowi tylko jeden z elementów całego otoczenia prawno-regulacyjnego biznesu – i jest to element o znaczeniu fundamentalnym. Liczymy, że w ślad za „Konstytucją dla biznesu” także i inne ustawy proponowane przez Rząd będą nastawione na ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej, co przyczyni się do zwiększenia ilości miejsc pracy oraz wyrównywania różnic pomiędzy poszczególnymi regionami kraju. Zwiększenie spójności społecznej nie będzie możliwe bez dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości.
 

Naszym zdaniem bardzo ważne jest podkreślenie w SOR roli przemysłu, jego rozwoju oraz oparcie tego rozwoju na innowacyjności. Polskie przedsiębiorstwa oraz oferowane przez nie towary bądź usługi muszą stać się nowocześniejsze, aby lepiej konkurować z zagranicznymi rywalami i przynosić większe zyski. W ten sposób w naszym kraju będzie powstawało więcej dobrze płatnych miejsc pracy. Kluczowe zatem będzie stworzenie sprzyjającego innowacjom i innowatorom – w tym start-upom – otoczenia prawno-regulacyjnego. Liczymy, że przygotowywana przez Rząd „duża ustawa o innowacyjności” będzie stanowiła przełom w tej dziedzinie, a w połączeniu z programem Start in Poland pozwoli znacząco zwiększyć ilość – a także podnieść jakość – polskich start-upów.
 

Istotną rolę w rozwoju nowoczesnej gospodarki powinien odegrać także Polski Fundusz Rozwoju, czyli nowa instytucja integrująca odrębne do tej pory podmioty wspierające polskich przedsiębiorców oraz zachęcające zagraniczne firmy do inwestowania w Polsce. Pozytywnie oceniamy także nowe podejście do dyplomacji ekonomicznej, która powinna aktywnie wspomagać ekspansję polskich firm i wspierać przedsiębiorców w kontaktach z miejscowymi urzędami. W tym obszarze wymagane będzie też nowe podejście dotyczące promocji marki Polski oraz polskich firm. Dotychczas zbyt wiele instytucji dzieliło między sobą obowiązki w tym zakresie, co przekładało się na niską efektywność podejmowanych działań. Realizując Strategię, koniecznie trzeba zmienić ten stan rzeczy.
 

Z punktu widzenia przedsiębiorców należy zwrócić uwagę na to, aby państwo nie starało się ich wyręczać, a tworzyło odpowiednie warunki dla rozwoju – zarówno prawne, jak i w postaci narzędzi wspierających ekspansję na rynki międzynarodowe.
 

Wśród mocnych stron Strategii można wymienić także położenie nacisku na kompleksową cyfryzację administracji oraz relacji obywateli i przedsiębiorców z urzędami. Polska nie ma innego wyjścia, jak tylko dołączyć do trwającej Rewolucji Cyfrowej. Obywatele i przedsiębiorcy wyprzedzają instytucje państwowe pod względem cyfrowym o wiele lat, a to przekłada się na wymierne straty po obu stronach. Stworzenie cyfrowej podbudowy administracji i usprawnienie jej funkcjonowania – a są to podstawowe zyski z rozwoju e-administracji – stanowiłoby dodatkowy bodziec dla rozwoju społeczno-gospodarczego.

 

Pracodawcy RP