English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

VAT do poprawki

26-10-2010
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej uważają, że projekt ustawy dotyczącej podwyżki VAT przygotowanej przez sejmową komisję finansów wymaga doprecyzowania, gdyż nie pozwala na jednoznaczną interpretację przepisów. Proponowane obecnie rozwiązania nie rozstrzygają kwestii stawki podatku w przypadku faktur wystawianych na początku okresu rozliczeniowego.
 
W jakiej wysokości naliczyć VAT na rachunku telefonicznym wystawionym w grudniu 2010 za abonament dotyczący okresu 15 grudnia – 14 stycznia: 22-procentowa (faktura za ten okres wystawiana jest już w grudniu), czy 23-procentowa (faktura dotyczy okresu który kończy się gdy będzie obowiązywała nowa stawka)? A może abonament należy podzielić proporcjonalnie do okresu, którego dotyczy i zastosować odpowiednio 22 i 23% stawkę do każdej z części. Zdaniem Pracodawców RP, dotychczasowa stawka podatku powinna się odnosić do całości usługi, gdyż faktura zgodnie z prawem jest wystawiana w dniu kiedy obowiązuje 22% stawka podatku.
 
Organizacja zwraca ponadto uwagę iż zaproponowane przepisy mogą być interpretowane w taki sposób, że wystąpi konieczność wysyłania aż dwóch faktur VAT. Pierwsza miałaby być wystawiona na 31 grudnia 2010 roku, czyli dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT, druga na koniec przyjętego okresu rozliczeniowego. Pracodawcy RP zwracają także uwagę, że dla pewnej grupy faktur (dotyczącej dostaw energii elektrycznej i cieplnej, usługi najmu, dzierżawy, leasingu czy usług telekomunikacyjnych) podstawą do dokonania odliczenia VAT jest otrzymanie takiej faktury, często przed wykonaniem usługi. Dlatego też VAT może być naliczany i odliczany jeszcze przed 1 stycznia 2011 roku. Zaproponowana zmiana może spowodować pogorszenie sytuacji podatników, gdyż według projektu, podatnicy otrzymując w grudniu 2010 faktury wystawione z 23 proc. VAT, uzyskają prawo do odliczenia podatku najwcześniej w styczniu 2011 r., czyli z miesięcznym opóźnieniem. Pracodawcy RP proponują wprowadzenie zasady naliczania VAT według stawki 22 proc. na wszystkich fakturach wystawionych zgodnie z przepisami prawa w 2010 r.
 
Z tym postulatami największa organizacja pracodawców zwróciła się do parlamentarzystów. Nad ustawą okołobudżetową, w której znajdują sie m.in. kwestionowane przez Pracodawców regulacje dotyczące zmiany stawek VAT i prawa telekomunikacyjnego, pracuje Sejm. Na dzisiaj zaplanowano drugie czytanie ustawy.
  
Wszystkie powyższe kwestie zostały podniesione podczas spotkania, które odbyło się w siedzibie Pracodawców RP. W spotkaniu wzięli udział: Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski, Robert Oliwa, doradca ds. podatkowych Prezydenta Pracodawców RP, Stanisław Piątek – ekspert prawa telekomunikacyjnego z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, branżę telekomunikacyjną reprezentowali Dariusz Sobczyk – Doradca Podatkowy Polkomtela oraz Łukasz Tomczyk – Radca Prawny w Dziale Prawnym P4.

Pliki do pobrania