English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Sieć szpitali – od 1 października

21-02-2017

 

Rząd przyjął ustawę o sieci szpitali. Wbrew rządowym zapewnieniom w ocenie Pracodawców RP spowoduje ona pogorszenie dostępności do świadczeń medycznych. Zdanie odrębne dotyczące ustawy zgłosił wicepremier Jarosław Gowin – według którego projekt daje nadmierne przywileje placówkom publicznym kosztem prywatnych.

 

Opinia wicepremiera Gowina pokazuje jakie kontrowersje wzbudza projekt wewnątrz samego rządu. Zdaniem wicepremiera ustawa może również "doprowadzić do pogorszenia opieki zdrowotnej". Pracodawcy RP od dawna wskazują na to niebezpieczeństwo. Spodziewamy się, że pacjenci odczują pogorszenie dostępności leczenia w szpitalach, a wiele placówek medycznych zostanie pozbawionych finansowania i będzie narażonych na upadek.

 

Takie zagrożenie widzą nie tylko przedstawiciele organizacji pracodawców, branżowych, związkowych – ale także koledzy z rządu Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła.

 

Nie jest prawdą, że ryczałt spowoduje  polepszenie się sytuacji finansowej szpitali – będzie wręcz przeciwnie. Za tzw. nadwykonania, czyli świadczenia wykraczające poza ryczałt, szpital nie dostanie pieniędzy. Równocześnie będzie on mieć obowiązek zapewnienia pełnej opieki medycznej bez limitów przyjęć -przez cały rok.

 

Sieć szpitali nie pozwoli także prywatnym podmiotom na skorzystanie z 9 proc. środków pozostałych poza siecią szpitali, a które będą kontraktowane. Minister zadbał, aby kryteria wyboru ofert nie dopuściły żadnego prywatnego szpitala do kontraktów.

 

Dodatkowo ustawa o „sieci szpitali” jest najprawdopodobniej sprzeczna ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Projekt nowej ustawy  w żaden sposób nie odpowiada na tezy postawione w Strategii. Dobrym przykładem jest niedawna interwencja Ministra Zdrowia w celu zmniejszenia kolejek do okulistów.  W  obecnym systemie ubezpieczeniowym minister ma rezerwę budżetową i może ja wykorzystać do interwencji. W projektowanym systemie budżetowym tej możliwości już nie będzie. Ministerstwo samo sobie odbiera zdolność  efektywnego działania.

 

W opinii Pracodawców RP projektowana sieć szpitali zupełnie wyeliminuje prywatnych inwestorów z ochrony zdrowia. Już sama zapowiedź zmian  spowodowała, że od niemal roku inwestycje ograniczają się tylko do obszarów niedotkniętych reformą, czyli  do Podstawowej Opieki Zdrowotnej. To także oznacza, że Ministerstwo Rozwoju musi szukać ogromnych środków w budżecie państwa, aby niezbędne inwestycje sfinansować  ze środków publicznych. To są miliardy złotych. Nie jest również jasne jak sieć ma odzwierciedlać mapę potrzeb zdrowotnych. A  brak realizacji tych potrzeb może skutkować ograniczeniem środków unijnych dla polskiej ochrony zdrowia. Projektowana ustawa o „sieci szpitali” to możliwy chaos, szkody i cierpienie pacjentów.

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej