English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Istotna poprawa oczekiwań przedsiębiorców na przyszłość

28-02-2017

Ocena bieżącej sytuacji biznesowej nadal się pogarsza, po raz kolejny wyznaczając kolejne historyczne minimum. Z drugiej jednak strony gwałtowanie polepszyły się oczekiwania na najbliższe 6 miesięcy, w wyniku czego wskaźnik je odzwierciedlający po raz pierwszy od grudnia 2015 r. osiągnął pozytywną wartość – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

                                                                                                                                                            

W lutym 2017 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 88,1 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 88,9 pkt w styczniu. Polepszeniu uległa natomiast prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – wzrosła ona z 89,1 pkt w poprzednim miesiącu do 100,3 pkt w lutym.

 

Główne wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców – dane z lutego 2017 r.

 

Po tym, jak w styczniu br. wskaźnik oceny sytuacji przyszłej po raz pierwszy od września 2015 r. osiągnął wartość wyższą niż wskaźnik oceny sytuacji bieżącej, rozmiar tej rozbieżności na korzyść subindeksu odnoszącego się do oczekiwań przedsiębiorców na najbliższe 6 miesięcy uległ w kolejnym okresie gwałtownemu powiększeniu. W rezultacie po raz pierwszy od ponad roku (a dokładnie od grudnia 2015 r.) wartość wskaźnika oceny sytuacji przyszłej ukształtowała się na poziomie powyżej granicy 100 pkt. Oznacza to, iż wśród uczestniczących w badaniu przedsiębiorców minimalnie zaczęła przeważać ta ich część, która oczekuje poprawy swojej sytuacji biznesowej w przeciągu nadchodzącego półrocza. Jednocześnie w sposób wyraźnie negatywny oceniana jest zmiana w perspektywie bieżącej, tj. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Niemniej jednak wzrost wskaźnika oceny sytuacji przyszłej stanowi sygnał stwarzający pewne podstawy do prognozowania odbicia wskaźnika bieżącego w kolejnych miesiącach. Utrzymują się ponadto pozytywne odczyty subindeksów zatrudnienia oraz inwestycyjnych. Oba z nich zanotowały wzrost w stosunku do stycznia, choć znacznie większa skala poprawy nastąpiła w przypadku wskaźnika odnoszącego się do planów związanych ze zwiększaniem poziomu zatrudnienia.

 

Poza utrzymującymi się od dłuższego czasu barierami rozwoju wskazywanymi przez ankietowane firmy, wyraźnie uwidocznił się w lutym istotny wzrost niepewności związanej z warunkami funkcjonowania podmiotów działających w obszarze ochrony zdrowia. Jest to przede wszystkim wynik wprowadzanych zmian legislacyjnych, zmieniających kształt dotychczasowego systemu. Bieżącą koniunkturę biznesową nie najlepiej oceniają zaś firmy przemysłowe oraz budowlane – choć jednocześnie rośnie ich optymizm co do przyszłości. W zauważalny sposób poprawiają się również oczekiwania na najbliższe 6 miesięcy w branży transportowej. Umiarkowanie korzystne wskaźniki koniunktury bieżącej i przyszłej utrzymują się natomiast wśród przedsiębiorstw finansowych, usługowych i handlowych.

 

Ocena ogólna bieżącej sytuacji biznesowej                         Ocena sytuacji przyszłej w perspektywie 6 miesięcy