English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Komentarz dnia: Rada Dialogu Społecznego o Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

21-03-2017

 

W środę 22 marca podczas obrad Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Minister Rozwoju odpowie na uwagi dotyczące SOR sformułowane przez partnerów społecznych. Pracodawcy oczekują, że Strategia w pierwszej kolejności zwiększy przejrzystość legislacji oraz usunie bariery biurokratyczne.

 

W stanowiskach zgłaszanych dotąd przez stronę pracodawców zwracano uwagę przede wszystkim na problemy dotyczące jakości legislacji oraz otoczenia prawno-regulacyjnego. Pracodawcy oczekują m.in. zwiększenia przejrzystości procesu legislacyjnego, usunięcia zbędnych barier biurokratycznych, eliminacji niespójności oraz istniejących luk prawnych.


W kontekście dużego pośpiechu i znaczącej ilości projektów poselskich Pracodawcy RP chcą również wprowadzenia obowiązku sporządzania oceny skutków regulacji (OSR) nie tylko do rządowych projektów ustaw, lecz także do tych zgłaszanych przez grupy posłów. Niezmiernie istotne jest także przestrzeganie procedur, w szczególności ustawowego obowiązku konsultowania rządowych projektów aktów prawnych z Radą Dialogu Społecznego.

 

Z punktu widzenia pracodawców przestrzeganie zasad ma fundamentalne znaczenie. Dlatego ważne będzie nie tylko przyjęcie ustaw z pakietu „Konstytucji Biznesu” (w szczególności Prawa przedsiębiorców), ale i stosowanie tych przepisów w praktyce. Projekt Prawa przedsiębiorców wymaga jeszcze dopracowania, w tym zmniejszenia bardzo szerokiego katalogu wyjątków od zasad ograniczających kontrole działalności gospodarczej. Niemniej jednak ustawa ta stanowi jeden z fundamentów pomyślnej realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Bez silnego wsparcia przedsiębiorców większość celów SOR pozostanie tylko na papierze. A żeby to wsparcie było realne, przedsiębiorcy potrzebują pomocy państwa przy ustabilizowaniu i uproszczeniu reguł biznesowej gry.

 

Piotr Wołejko, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Pracodawców RP