English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Podział składek musi bardziej przejrzysty

23-03-2017

 

„Dziennik Gazeta Prawna”: Brakuje przepisów regulujących wzajemne rozliczenia pomiędzy przedsiębiorcą a wykonawcą dzieła w przypadku uznania go później za pracownika. – Uznanie, iż pełna kwota tego zobowiązania ma być dochodzona od pracodawcy, byłaby równoznaczna z traktowaniem tej składki jako obciążenia całkowicie spoczywającego po jego stronie. Fakt odprowadzania przez pracodawcę składki po stronie pracownika wynika zaś przecież wyłącznie ze względów praktycznych – tłumaczy ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski.

 

W ocenie RPO regulacje dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia są w tym wypadku niewystarczające, mogą bowiem zniechęcić do egzekwowania zatrudnienia pracowniczego.

 

Innego zdania jest z kolei Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP. Chociaż zgadza się z tym, iż wysokie koszty związane z uznaniem zatrudnienia pracowniczego mogą zniechęcać do dochodzenia swoich praw, to cała odpowiedzialność w takim przypadku nie powinna spadać na pracodawcę. – Uznanie, iż pełna kwota tego zobowiązania ma być dochodzona od pracodawcy, byłaby równoznaczna z traktowaniem tej składki jako obciążenia całkowicie spoczywającego po jego stronie. Fakt odprowadzania przez pracodawcę składki po stronie pracownika wynika zaś przecież wyłącznie ze względów praktycznych, podobnie zresztą jak w przypadku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – tłumaczy ekspert.

 

W jego ocenie należy zatem ponownie przyjrzeć się kwestii podziału składek między pracownika a pracodawcę. – Gdyby stał się on prostszy i bardziej przejrzysty, pomogłoby to nie tylko w rozwiązaniu kwestii egzekwowania zatrudnienia pracowniczego, lecz również uwidaczniałoby obecnie częściowo ukryte pozapłacowe koszty pracy – mówi Kozłowski.

 

Artykuł jest dostępny tutaj.