English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Inflacja hamuje

31-03-2017

Ze wstępnych szacunków GUS wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w marcu o 2,0 proc. w ujęciu rok do roku. – Trwający od kilku miesięcy gwałtowny wzrost dynamiki inflacji, w ujęciu rok do roku, został zahamowany. Można oczekiwać, że w dalszej części roku tempo wzrostu cen nie będzie już mocno przyspieszać – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.
 

Wiele wskazuje na to, że okres skokowego wzrostu dynamiki inflacji, w ujęciu rok do roku, właśnie dobiegł końca. W lutym efekt bazy statystycznej najsilniej oddziaływał na przyspieszenie tempa wzrostu cen liczonego w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Począwszy od marca baza porównawcza z poprzedniego roku stopniowo się podwyższa – sytuacja ta będzie się utrzymywać aż do czerwca tego roku. Dodając do tego nieznaczne obniżenie poziomu cen konsumenckich, w ujęciu miesiąc do miesiąca, spowolnienie rocznej dynamiki było nieuchronne.

 

Mając to na uwadze, jeżeli w kolejnych miesiącach ceny nie zaczną istotnie rosnąć, możemy spodziewać się stabilizacji wskaźnika inflacji, w ujęciu rok do roku, a nawet jego obniżania się. Szczególnie, że nieskuteczność kartelu OPEC w windowaniu cen ropy naftowej, znacząco powyżej 50 dolarów za baryłkę, nie zwiastuje wyraźnego nasilenia się inflacji napędzanej wzrostem cen paliw oraz żywności. Tymczasem inflacja bazowa utrzymuje się na niskim poziomie, co świadczy o tym, iż pozostałe grupy artykułów konsumpcyjnych nie napędzają mocno wzrostu cen.

 

Wygląda więc na to, iż realizuje się zakładany przez Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki Pieniężnej scenariusz stabilizacji dynamiki cen w obszarze dolnego przedziału dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego. Najnowsze dane nie dostarczają nowych argumentów za podwyżkami stóp procentowych. Przeciwnie, mogą one w pewnej mierze wręcz oddalać perspektywę zaostrzania kursu polityki monetarnej w naszym kraju.

 

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP