English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Zakaz umów cywilnoprawnych w pracy tymczasowej - odrzucony

06-04-2017

 

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny odrzuciła poprawkę, która zmierzała do wprowadzenia zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w ramach pracy tymczasowej. To dobra decyzja, ponieważ taki zakaz wywołałby skutki odwrotne do zamierzonych.

 

Poprawka zmierzająca do wyeliminowania umów prawa cywilnego w pracy tymczasowej została zgłoszona przez posłów Kukiz’15. Doszło do tego podczas II czytania projektu nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Ostatecznie jednak w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przegłosowano jej odrzucenie. Poprawka ta była tak daleko idąca, że wywracałaby całą projektowaną nowelizacja do góry nogami. Ponadto obejmowała materię, która została już przedyskutowana przez partnerów społecznych na forum Rady Dialogu Społecznego.

 

Wprowadzenie wymogu stosowania, w ramach pracy tymczasowej, wyłącznie umów o pracę nie przyniosłoby oczekiwanych efektów w postaci wyeliminowania z rynku umów cywilnoprawnych oraz poprawy sytuacji pracowników. Skutki takiego rozwiązania byłyby wręcz odwrotne. Zamiast korzystać z pracy tymczasowej przedsiębiorcy poszukiwaliby innych form powierzania pracy, co nie byłoby korzystne ani dla osób wykonujących pracę, ani dla gospodarki i budżetu państwa. Ponadto praca tymczasowa należy do najlepiej uregulowanych w polskim prawie elastycznych form zatrudnienia. Z tego względu jest bezpieczna dla wszystkich stron. Na gruncie procedowanej nowelizacji także umowy cywilnoprawne stosowane w pracy tymczasowej będą bardziej bezpieczne i korzystne niż inne umowy tego rodzaju wykorzystywane na rynku. Będą one bowiem limitowane, maksymalny okres wykonywania pracy na ich podstawie nie będzie mógł przekroczyć 18 miesięcy. Należy jednocześnie zauważyć, że wprowadzenie takiej reglamentacji, jako naruszającej zasadę swobody umów, kwestionuje Sąd Najwyższy w swojej opinii do projektu.

 

Ponadto, jak wynika z kontroli przeprowadzonych przez PIP w 2015 r. inspektorzy zakwestionowali 29% umów cywilnoprawnych świadczonych w ramach pracy tymczasowej. Wynik ten nie różni się znacznie od odsetka zakwestionowanych umów na całym rynku, który wyniósł ok. 27%. W celu promowania umów o pracę w pracy tymczasowej strona pracodawców na etapie prac nad projektem postulowała wydłużenie ustawowego limitu zatrudnienia z 18 do 24 miesięcy, jedynie przy świadczeniu pracy na podstawie umów tego rodzaju. Przy umowach prawa cywilnego miałby pozostać limit 18-miesięczny. Na taką propozycję nie zgodziła się jednak strona związkowa.

 

Jeszcze w tym tygodniu nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych może zostać uchwalona przez Sejm. Zmiany mają wejść w życie już 1 czerwca tego roku. Zatem przy sprawnym procedowaniu ich adresaci, czyli agencje, pracodawcy użytkownicy oraz pracownicy tymczasowi, będą mieli miesiąc na dostosowanie się do nowych regulacji. Przy tak obszernej i głębokiej nowelizacji jest to naprawdę mało czasu.

 

Wioletta Żukowska-Czaplicka, Ekspert Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej