English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Sejm uchwalił zmiany w pracy tymczasowej

07-04-2017

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie przegłosowali zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Ta nowelizacja mogła być lepsza i bardziej  odpowiadająca obecnym problemom i wyzwaniom. Szkoda jednak, że tak się nie stało.

 

Prace nad projektem zmian prawnych w obszarze pracy tymczasowej trwały od jesieni 2015 r. Były one poprzedzone również pogłębioną dyskusją z udziałem zainteresowanych stron. Jednak mimo dużego zaangażowania zarówno pracodawców, jak i związków zawodowych trudno mówić, aby ostateczny projekt był wynikiem konsensusu. Podczas prac na forum Rady Dialogu Społecznego w wielu kwestiach stronom nie udało się osiągnąć porozumienia, dlatego nie znalazły się one w projekcie. Dotyczy to w szczególności propozycji pracodawców zakładającej wydłużenie z 18 miesięcy do 24 miesięcy limitu zatrudniania w ramach pracy tymczasowej, ale wyłącznie w oparciu o umowy o pracę. Taki postulat miał na celu promowanie umów o pracę w zatrudnieniu tymczasowym. Jednak na to rozwiązanie nie zgodziła się strona związkowa.

 

Kolejny przykład to dopuszczenie wykonywania niektórych prac niebezpiecznych przez pracowników tymczasowych, a zwłaszcza tych wykonywanych na wysokości do 1 m. Utrzymanie obowiązującego w tym zakresie zakazu jest absurdalne. W nowelizacji ostatecznie nie znalazły się również przepisy dotyczące zabezpieczenia finansowego, które miały gwarantować bezpieczeństwo pracownikom tymczasowym, a jednocześnie wyeliminować występujące na rynku nadużycia. Szkoda, że te wszystkie dobre rozwiązania nie znalazły się w nowelizacji. Bez nich jest ona niekompletna i dlatego trudno uznać ją za w pełni odpowiadającą aktualnym problemom i wyzwaniom z jakimi mamy do czynienia w przypadku pracy tymczasowej.

 

Jedyną zmianą dodaną do nowelizacji już na etapie sejmowym jest wprowadzenie przepisu zakładającego obowiązek przedłużania umów o pracę tymczasową do dnia porodu w przypadku pracownic, które w ciągu ostatnich 36 miesięcy przepracowały na podstawie skierowania z danej agencji co najmniej 2 miesiące, a ich umowa uległaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży. Jest to rozwiązanie, które odpowiada specyfice pracy tymczasowej, a jednocześnie ma przeciwdziałać ewentualnym nadużyciom związanym z nabywaniem prawa do przedłużania umów do dnia porodu oraz nadmiernym wykorzystywaniem zwolnień lekarskich, czego skutki finansowe obciążyłyby ZUS. Strona pracodawców, aby zminimalizować ryzyko negatywnych konsekwencji tego przepisu proponowała wprowadzenie 3-miesięcznego stażu pracy, nie było na to jednak zgody strony związkowej.

 

Uchwalana nowelizacja niestety nie rozwiąże wszystkich problemów związanych z praktyką stosowania przepisów o pracy tymczasowej oraz nie wyeliminuje występujących na rynku nadużyć. Nie zapewni także zrównoważonego rozwoju pracy tymczasowej w Polsce, na czym nam najbardziej zależało. Dlatego wprowadzaną nowelę trudno uznać za satysfakcjonującą. Może się wręcz okazać, że po pewnym czasie jej obowiązywania konieczna będzie kolejna korekta ustawy, ponieważ całokształt regulacji wciąż jest niedoskonały.

 

Wioletta Żukowska-Czaplicka, Ekspert Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej