English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Platforma HR dyskutowała o pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy

13-04-2017

 

Podczas posiedzenia Platformy HR Pracodawców RP, które odbyło się 12 kwietnia 2017 r., zostały omówione najważniejsze zagadnienia dyskutowane w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Ustalono, że powołany przy Platformie Zespół Radców Prawnych wypracuje konkretne propozycje zmian prawnych, które następnie zostaną przekazane do Komisji Kodyfikacyjnej.

 

Prace Zespołu Indywidualnego Prawa Pracy, funkcjonującego w ramach Komisji Kodyfikacyjnej, przebiegają bardzo intensywnie. Zostały na nim omówione kwestie dotyczące zasad prawa pracy, równego traktowania w zatrudnieniu, w tym koncepcji tzw. jednego źródła. Zespół pracuje także nad ułatwieniami w zakresie telepracy oraz uregulowaniem pracy z domu, polegającej na świadczeniu pracy z domu np. jeden dzień w tygodniu lub w razie takiej potrzeby po stronie pracownika. Zespół Indywidualnego Prawa Pracy zajmuje się też takimi zagadnieniami jak odpowiedzialność porządkowa, zakaz konkurencji czy wynagrodzenia. Pracuje on także nad przepisami dotyczącymi urlopów wypoczynkowych. Tutaj kluczowe ma być planowanie urlopów i ich wykorzystanie w naturze. Nowe rozwiązania mają również zapobiec zjawisku tzw. chomikowania urlopów przez pracowników celem odbioru ekwiwalentu pieniężnego przy rozwiązaniu umowy.

 

Z kolei Zespół Zbiorowego Prawa Pracy opracowuje podstawowe zasady zbiorowego prawa pracy. Zamierza on określić źródła prawa pracy jako te wprost oparte na ustawie. Porozumienia zbiorowe mają zostać ograniczone do minimum a podstawą mają być układy zbiorowe. Nowe przepisy mają też odformalizować i ożywić prawo układowe w Polsce. Zespół przygotuje również propozycje dotyczące reprezentatywności związkowej oraz określi uprawnienia organizacji reprezentatywnych i niereprezentatywnych.

 

Członkowie Platformy HR wyrazili duże zainteresowanie pracami Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Zamierzają włączyć się w prace Zespołu Radców Prawnych, funkcjonującego przy Platformie, celem wspólnego wypracowania rozwiązań, które uelastycznią i unowocześnią polskie prawo pracy.

 

Podczas posiedzenia zwrócono również uwagę na zmiany w zakresie zatrudniania pracowników tymczasowych, które mają obowiązywać od 1 czerwca br. Najwięcej kontrowersji wzbudza rozwiązanie, nieznane w innych państwach UE, polegające na obowiązku przedłużania umów o pracę tymczasową do dnia porodu. Dotyczyłoby ono pracownic, które przepracowały na podstawie skierowania z danej agencji co najmniej 2 miesiące. Członkowie Platformy HR uznali ten przepis za ryzykowny, nie tylko dla agencji, ale także dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ich ocenie istnieje duże prawdopodobieństwo, iż kobiety w ciąży będą decydowały się zwolnienia lekarskie zamiast na pracę.

 

Platforma HR to gremium funkcjonujące w ramach Pracodawców RP od 2011 r. Jej uczestnikami są osoby odpowiadające za sprawy kadrowo-personalne, głównie dyrektorzy ds. HR, w firmach zrzeszonych w Pracodawcach RP. Jest to zatem grono wybitnych ekspertów i praktyków z największych firm w Polsce.

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej